Stormen

Tidligere utstillinger

Siden åpningen av Stormen bibliotek i november 2014 har vi hatt flere unike og spennende utstillinger i kunstrommet. Her kan du lese mer om hver enkelt av dem.

 

 

Lyset! Syv glimt fra Rønvik Vel

Utstilling står fra 11.04.2019  - 26.05.2019

 

Utstillingen er en jubileumsutstilling da det er 40 år siden Rønvik Vel ble etablert som arbeidssted for kunstnere. I 40 år har Bodø kommune gjennom Rønvik Vel gitt atelierplass for kunstnere i Bodø, og dette feirer vi nå med en utstilling. Ved åpningen vil det også bli lansert en utstillingskatalog. I den vil kunstnerne ved Rønvik Vel bli presentert i tekst og foto (foto av Raymond Engmark), og katalogen vil også inneholde en jubileumsartikkel, skrevet av historiker Jan Oscar Bodøgaard, med materiale om Rønvik Vel som til nå har vært lite kjent, Utstillingskatalogen lanseres på åpningsdagen torsdag 11. april kl 19.00 i Stormen bibliotek.

I dag arbeider kunstnerne med produksjon av billedvev, tekstiler, keramikk, malerier, kulltegninger, fotografier, skulpturer og annen bildende kunst.

De syv kunstnere som deltar på utstillingen er Evelyn Scobie, Ingrid Cimmerbeck, Thor Arne Losnedahl, Anne Grethe Coldevin, Lisa K. Svendsen, Hege Gundersen og Harald Lien

 

 

 

OLE BRODERSEN - Trespassing Træna 

13.02. - 24.03.2019

 

I forbindelse med Vinterfestivalen «Ta Træna Med Storm» som arrangeres på Træna mellom 14.02 – 17.02.2019 har  Stormen kunst gleden av å stille ut festivalkunstner, Ole Brodersen sine utvalgte arbeider.

Ole Brodersen var Artist in Residence på Træna 2016 og produserte en rekke fotografiske arbeider fra Træna under sitt opphold der. Ole Brodersen jobber med fotografiske prosjekter i naturen. Hans arbeider viser møtet mellom mennesket og naturen. Ole Brodersen jobber med forskjellige tekstiler og LED-lys for å understreke og tydeliggjøre landskap, stemminger og møter mellom naturens krefter som vind, lys, vann.

Utstillingen ble åpnet onsdag 13. februar 2019 kl 18:00 på Stormen kunst

Utstillingen ble kurateret av Ole Brodersen i samarbeid med Stormens kurator Aslak Juell Kristensen.

Foto: Dan Mariner

 

 

 

IRENE NORDLI - BEHOLD THE SEA

06.09. - 21.10.2018

Med ”stedsidentitet” som tematisk bakteppe har Irene Nordli (f. 1967) skapt det enhetlige verket Behold the Sea i Stormen kunst. Verket består av akvareller og keramiske skulpturer som dveler i grenselandet mellom det figurative og abstrakte. Det organiske, amorfe, og figurative vibrerer side om side og bærer antydninger til det biologiske, geologiske og undersjøiske.

Med verket Behold The Sea drar Irene Nordli referanser til sin steds-spesifikke skulptur That Was The River, This is The Sea., som er montert utenfor Bodø videregående skole. Skulpturens glitrende gul-gylne overflate er overført til gallerirommets fire veggflater. I det vi entrer galleriet, blir vi lokket inn i havets verden, det lekende og mysteriøse. Nesten som om vi befinner oss på innsiden av skulpturen That Was The River, This is The Sea. Det overdådige og forlokkende er fremdeles til stede, likeså det kuriøse og fremmede.  

Akvarellene på papir strekker seg ut mot det tredimensjonale og samspiller med keramikk-skulpturenes farge og form. Transparente fargeklanger og organiske uttrykk skaper lyrisk samspill mellom papir og skulptur. Opp fra det uformelige dukker det også opp noen få vesener og menneskelignende figurer som bryter mot det formløse.

Nordlis verk tematiserer havet, Bodøs nærhet til havet, og menneskets forhold til havet. Havet som ressurs og nabo -det komplekse marine økosystemet som danner grunnlaget for vår eksistens. Irene har plukket tang, alger, skjell og andre organismer fra havet, dyppet disse i en transparent epoksy-blanding, som hun har dekorert ‘vasene’ (skulpturene) med.

Stedsidentitets-tematikken blir i større grad forankret i det Irene benytter blåleire fra Bodø som glasur i keramikkskulpturene; leiren er hentet ut fra utgravningene i krysset Bankgata - Kongens gate i Bodø sentrum.

Behold the Sea tar et dypdykk i det  ̔eksistensielle’ og stiller spørsmål ved havets rolle i samfunnet og i våre daglige liv. Hvilken innvirkning har havet på oss mennesker og vår forvaltning -og forsøpling- av det? Har vi beundring og respekt for det store, dype blå? Det engelske ordet behold betegner nettopp å betrakte og iaktta noe av spesiell, bemerkelsesverdig, eller imponerende karakter.  Havet – se opp for det!

Utstillingen er kuratert og produsert i samarbeid mellom Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST), Bodø Kunstforening og Stormen bibliotek.

Prosjektleder: Elise Cosme Hoedemakers (kurator/produsent SE KUNST)

Produsent: Aslak Juell Kristensen (kurator Stormen kunst) og Cathrine Persson (daglig leder Bodø kunstforening)

Kuratorium:
Marianne Bjørnmyr (programråd SE KUNST), Elise Cosme Hoedemakers (programråd SE KUNST), Ingunn Milly Hansen (kunstnerisk råd Bodø kunstforening), Eva Skotnes Vikjord (programråd SE KUNST)

Tilskuddsgiver: Bodø kommune

Les mer om utstillingen her.

Foto: Aslak Juell Kristensen

EVELYN SCOBIE - I GÅR, I DAG, I MORGEN

21.06. - 26.08.2018

En retrospektiv utstilling med verker fra 1972 til 2018.

Med sine store, viktige billedvever, sin lange kompetanse og sine varierte teknikker er Evelyn Scobie
blitt en sentral tekstilkunstner i Norge i dag.

Evelyn Scobie har arbeidet profesjonelt som kunstner siden begynnelsen av 1970-årene, og siden hun hadde sin første separate kunstutstilling på UKS i 1978 i Oslo. De siste 40 årene har hun arbeidet og bodd i Bodø.

Hennes arbeider har et stort spenn fra tekstil og trykk til skulptur og installasjoner. Stormen kunst viser et bredt utvalg av hennes viktigste arbeider som kunstner, helt fra starten av med politisk ladet vev og tekstil - og frem til i dag.

Utstillingen ble støttet av Kulturrådet og kuratert av Aslak Juell Kristensen.


Utsnitt av teppe "Marked". Foto: Aslak Juell Kristensen


 

SE NATUREN - FØR OG NÅ!

19.04. - 20.05.2018

Utstillingen viser seks arbeider av unge, norske samtidskunstnere med tilknytning til Nordland og seks arbeider av kunstmaleren Eilert Adelsteen Normann (født 1. mai 1848 på Vågøya i Bodin).

Felles for alle arbeidene er at de viser naturen i en eller annen form. Naturen, før og nå.

Utvalget av samtidskunstnere er gjort på bakgrunn av aktualitet, teknikk og alder, samtidig som tilknytting til Nordlandsregionen og naturen står sentralt. Vi har funnet frem spennende, unge, norske samtidskunstnere som arbeider med varierende teknikker. Kunstnere har selv plukket ut et kunstverk hver til utstillingen.

Adelsten Normanns arbeider er i hovedsak naturskjønne, nasjonalromantiske malerier, men også skisser. Dette er kunstverk med stor kunsthistorisk, nasjonal og regional verdi. Bildene som er plukket ut er lånt fra Adelsteen Norman stiftelsen og har sjeldent vært vist offentlig.

Samtidskunstnerne: Aleksander Johann Andreassen, Ragna Misvær, Audar Kantun, Elin Vister, Johanne Alvestad.

Utstillingen er produsert av et utvalg i samarbeid med SKINN kompetanseprogram og Stormen bibliotek. Utvalget besto av Anja Veronica Hanssen, Hege Grøtterud, Line Nordskog, Maria Lyngstad Willassen og Aslak Juell Kristensen (kurator).

I forbindelsen med utstillingen ble det laget et formidlingsopplegg for DKS.

 

Alle foto: Aslak Juell Kristensen

LYDSKULPTURER - EIRIK BRANDAL

02.02. - 25.03.2018

Brandals skulpturer er laget etter en funksjonalistisk tankegang. Alle materialer brukt er materialer med elektroniske kvaliteter som fremmer kretsens funksjon, samtidig som de tilfører skulpturene mekanisk støtte for å kunne fungere i en plastisk sammenheng, i motsetning til den todimensjonale flaten elektroniske kretser vanligvis er forbundet med.

Alle skulpturene er i og for seg laget i et forsøk på å bevisstgjøre lytteren/publikum på den elektroniske kretsens funksjon; dette oppnås kanskje ikke direkte gjennom observasjon og opplevelse (med mindre man er elektriker), men lytteren/publikum blir likevel presentert en "naken" og transparent elektronisk krets hvor det skal være mulig å forstå at alt henger sammen, og alt har en funksjon.

Det er syv skulpturer totalt i utstillingen. Fire av disse utgjør til sammen ett verk, the es-series, mens de resterende tre er uavhengige. The es-series består av tre skulpturer som kommuniserer over Wi-Fi, mens den siste skulpturen fungerer som et ankerpunkt, både sonisk og i atferd. De tre Wi-Fi-kommuniserende skulpturene er en utvidelse av konseptet om den elektroniske krets som et økosystem, hvor ideen om modulbaserte kretser har strukket seg fra å kun omhandle den enkelte krets til å omfatte flere skulpturer.

Les mer om utstillingen her.

 

 

NORDLANDiART

02.12.2017 - 14.01.2018

NorlandiART er et unikt kunstprosjekt og kunstformidlingsprosjekt som forteller historier fra og om Nordland sett gjennom kunstnerøyne. Det startet med åpningen av et gigantisk utegalleri i sentrum av Bodø i 2016. Nå fortsetter prosjektet med at de samme kunstnerne setter hverandre i stevne ved å stille ut nye verker sammen i Stormen bibliotek.

Medvirkende samtidskunstnere:
Per Adde, Are Andreassen, Harald Bodøgaard, Kari Elisabeth Dahlmo, Grethe Irene Einarsen, Thor Erdahl, Karl Gustav Gjertsen, Kurt Edvin Blix Hansen, Yngve Henriksen, Rune Johansen, Lars Erik Karlsen, Tor Arne Losnedal, Martin Losvik, Ina Otzko, Johanne Seines Svendsen, Gunnar Tollefsen, Espen Tversland, Kajsa Zetterquist, Hugo Aasjord og Linn Rebekka Åmo.

I tillegg har NorlandiART fortsatt med seg verker av de avdøde kunstnerne: Thorolf Holmboe, Oscar Bodøgaard, Kaare Espolin Johnson og Eilert Adelsteen Normann.

Samarbeidspartnere:
Nordland Fylkeskommune, Bodø Kommune, Bodø Gårdeierforening, Kulturnæringsstiftelsene Sparebank1 Nord-Norge, Beiarn Kommune, Gildeskål Kommune, JB Reklame, Galleri Espolin, Adelsteen Normann Stiftelsen, Bur Holding, Lovundfjellet Holding.

Det ble også satt i stand et gratis grafikkverksted for barn og familier i tilknytning til utstillingen.

 

SKULPTURLANDSKAP NORDLAND - 25 ÅR

05.10. - 25.10.2017

Utstillingen viser skulptur, fotografi, tekst, bøker, film og arkivmateriale om Skulpturlandskap Nordland. Publikum inviteres bl.a. til å skive et postkort med motiv fra prosjektet, kortet postes i Stormen, porto dekkes til alle verdensdeler - Skulpturlandskap Nordland er en internasjonal kunstsamling realisert i perioden 1992-98 og i 2009 - 2015. Kunstverkene er plassert i landskapet i 34 kommuner i Nordland (to i Bodø kommune), i tillegg til en skulptur i Troms. Bak kunstverkene står det like mange kunstnere fra 19 forskjellige land.

Kurator for utstillingen: Kristoffer Dolmen.

Dan Graham - Uten tittel - Vågen kommune

GRUPPE 11 - Du bestemmer

30.08. - 22.09.2017

Gruppe 11s utstilling ved Stormen Bibliotek bygger på en ide om å kunne involvere innbyggerne i Bodø til å direkte påvirke gruppens kunstneriske aktivitet ved å invitere til en avstemning over utstillingens tema. Gruppe 11 valte ut åtte temaer som gruppen kunne enes om, og la til en mulighet for at publikum kunne skrive inn sitt eget selvvalgte tema.

Kunstnere: Hedvig Biong, Elias Björn, Eivind Egeland, Audar Kantun, Carl-Oskar Linné, Marius Moldvær og Arne Vegar Pedersen, i tillegg til gjestekunstner Pablo Castilla.

Utstillingen er støttet av Nordland Fylkeskommune og Bodø Kommune.

Les mer om utstillingen her.

 

BENEATH THE SALT

19.06. - 27.08. 2017

Utstillingen ’Beneath the Salt’ er en fotoutstilling sammensatt av arbeid fra åtte norske og internasjonale kunstnere, samt arkivbilder fra Arkiv i Nordland og Helgelandsmuseet.

Gjennom en hensiktsmessig blanding av fotografier i utstillingen, fra forskjellige tidsepoker, geografiske steder og kunstnere, jobber initiativtakere Bjørnmyr og Mariner her med å skifte betrakterens fokus tilbake til fotografiene selv og deres estetiske verdi.

Kunstnere:
Lidia Bianchi (it), Marianne Bjørnmyr (no), Dani Waagen Braatveit (no), Rachelle Bussieres (ca), Melanie King (gb), Dan Mariner (gb/no), Mats Salberg (no), Iain Sarjeant (gb)

Utstillingen er kuratert/produsert av Dan Mariner og Marianne Bjørnmyr.

Les mer om utstillingen her.

 

TRÆNA - HAWAII

06.02. - 07.03.2017

En reise på 100 år og 10 000 nautiske mil, fra Holmen til Honolulu.

I 1898 forlater Theodor Holmen hjemmet i Træna kommune for å begynne en reise som tar ham til Honolulu, Hawaii. Tre år etter Theodors avreise blir lillesøsteren Alma født. Alma vokser opp i Træna kommune og bor der til sin død i 1997. Dermed møtes aldri de to søsknene, men i 1925 får Alma et kamera i posten. Avsender: Theodor Holmen, Honolulu, Hawaii.

Alma lærer å ta bilder, fremkalle og lage kopier. Hun dokumenterer livet på øygruppen, tar portrettbilder av trænværingene og sender bilder til broren i Hawaii, 10 000 nautiske mil unna. Deres brev- og bildeutveksling blir en personlig dokumentasjon av et helt 1900-tall, avbildet av to øyer i ulike deler av verden.

Med prosjektet Træna – Hawaii ønsker vi å ivareta og formidle denne skildringen av et århundre med søsknene Alma og Theodor. Vi gjør også en ny, oppdatert fotografering av alle trænværingene i dag, i Alma Sandøys ånd. Fotograf Maja Atterstig (1984) har dokumentert ca 250 av havfolket.

Samarbeidspartnere i prosjektet:
Maja Atterstig, Træna kommune, Arkiv i Nordland/Nordland Fylkeskommune, Smeltedigelen, Trænafestivalen, Fritt Ord og Norsk Kulturråd.

Les mer om utstillingen her.

 

SMAK AV BOK

21.11. - 16.12.2016

Smak av bok er en gruppeutstilling hvor 10 billedkunstnere har utforsket boken i skjæringsfeltet mellom massekommunikasjon og hellig objekt, boken som sensorisk og metaforisk objekt.

Medvirkende kunstnere:
Dino Dikic, Kurt Johannessen, Sarah Jost, Imi Maufe, Rita Marhaug, Håkon Holm Olsen, Julie Lillelien Porter, Randi Annie Strand, Elisabet Alsos Strand og Anja Ulset.

Les mer om utstillingen her.

 

MITT LANDSKAP

02.09. - 13.11.2016

Intensjonen for utstillingskonseptet Mitt Landskap er å speile noen av endringene i kunstsynet i tidsspennet 1976-2016, kulturelt forankret i Nord-Norge og relatert til europeisk og nasjonal kunst.

Utgangspunktet er dialog mellom kunstnerskapet til den relativt ukjente nordnorske sen-modernisten Gunnar Tollefsen (f. 1933, Vesterålen) og en yngre generasjon samtidskunstnere som jobber uttrykks- og sjangermessig overskridende. Tollefsen er kjernekunstneren i prosjektet. I 1959-63 var han elev på kunstakademiet i Oslo under professor Åge Storstein. Følgende kunstnere av den yngre generasjon skal delta: Siri Austeen (f. 1961), Hans Christian Gilje (f.1969), Johanne Hestvold (f. 1988), Linn Halvorsrød (f.1980), Olav Christopher Jenssen (f. 1954), Edvine Larssen (f.1977), og Vemund Thoe (f.1980).

Mitt Landskap vil vise til et felles tematisk referansepunkt i kunstnerskapene, og sammenstillingene vil gi nye perspektiver til de ulike kunstnerskapene. Samtidig reflekteres det over kontraster og likheter mellom noen av de skiftningene vi har sett innen kunsten, i den gjeldende perioden. Gunnar Tollefsens kunstnerskap er med på å rette fokus på at det har skjedd andre ting i den nordnorske kunsthistorien knyttet til den europeiske kunstscenen enn en romantiserende tilnærming til naturen. Temaet re-aktiviseres i prosjektet ved ulike tilnærminger til og bearbeiding av natur og landskap, hos den yngre generasjonen av kunstnere. Idealet om den autonome kunsten innen den tradisjonen som Tollefsen tilhører, utfordres gjennom dagens sjangeroverskridende praksiser hvor blant annet stedspesifikke praksiser og lydkunst er med å belyse forskyvninger som har foregått. Samtidig vil det formale aspektet, som er sentralt hos både Tollefsen og de andre inviterte kunstnerne være i fokus. Målet er at utstillingen skal munne ut i mindre variasjoner, der visningsstedene vil bli utfordret med produksjoner av stedspesifikk og eksperimentell kunst.

Til utstillingen er det laget et formidlingsopplegg for flere målgrupper ved kunstpedagog Kristin Risan. Formidling gjennomføres gjennom DKS Nordland og DKS Bodø. 

Produsent for utstillingen: Se Kunst i Nord-Norge
Kuratorteam: Torill Haaland, Nordnorsk Kunstnersenter og Eva Skotnes Vikjord, Se Kunst i Nord-Norge.

Les mer om utstillingen her.

 

DYSTHE DESIGN: VÆR SÅ GOD SITT!

04.02. - 06.04. 2016

I vandreutstillingen «Dysthe design. Vær så god, sitt!» presenteres det et utvalg av designeren Svein Ivar Dysthes viktigste møbler samt hans revolusjonære topunkts skibinding.

I utstillingen inviteres publikum til å prøvesitte folkelige Laminette, eksklusive 1001, kulerunde Planet og ikoniske Popcorn.

Utstilling ble produsert av: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Kurator: Dr. Widar Halén.

Les mer om utstillingen her.

Til utstillingen ble det laget en workshop rettet mot elever fra 7. klasse i grunnskolen til elever i videregående skole. Workshopens mål var å legge seg så tett opp mot hvordan reelle innovatører og designere jobber. Slik får elevene øve seg på kritisk tekning omkring design, teamarbeid, kreativ tenkning og hvordan man presenterer en god idé. Formidler var Linn Rebekka Åmo. Les mer om workshoppen her.

 

OSCAR BODØGAARD - SOMMERUTSTILLING

22.06. - 31.08.2015

Sommeren 2015 var vi så heldige å få stille ut utvalgte malerier av Bodøs store kunstner Oscar Bodøgaard.

Fra hans debututstilling i Bodø i 1943 hadde Bodøgaard en rekke separatutstillinger og deltok på gruppe og kollektivutstillinger i inn og utland. Han deltok på Statens Kunstutstilling flere ganger og hans arbeider er innkjøpt av private og offentlige samlinger i inn og utland, blant dem Museet for Samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Nordnorsk Kunstmuseum.

Oscar Bodøgaard utførte mange store offentlige utsmykkinger, han mottok lokale, regionale og nasjonale priser og stipender, blant annet Bodø kommunes og Nordland fylkes kulturpriser.

Han gjennomførte også arbeids- og studiereiser til en rekke land i Europa, Asia, Afrika og Amerika. Oscar Bodøgaard ledet en hel rekke av sakrale og profane restaureringsoppdrag i samarbeid med Riksantikvaren i Oslo og stiftsdireksjonen i Troms og Nordland.

Oscar Bodøgaard var medlem av Norsk Kulturråds komité for innkjøp av samtidskunst. Han var medlem og hadde en rekke kunstfaglige verv i Norske Billedkunstnere, Nord-Norske Billedkunstnere, Landsforeningen Norske Malere og Bodø kunstforening, hvor han i 1975 ble utnevnt som æresmedlem. Sammen med sin sønn, billedkunstneren Harald Bodøgaard og deres øvrige familier, grunnla han og bygget opp BODØGAARD – kunst & kultur, som i dag fremstår som Nord-Norges største private samling av kunst og kulturhistorie.

Sommerutstillingen ble satt sammen av sønnen Harald Bodøgaard og besto av arbeider som tilhører Bodøgaardsamlingene på BODØGAARD – kunst & kultur.

 

RÅ KUNST

16.04. - 24.05.2015

Et utvalg av seksten kjente og ukjente rå kunstnere ble plukket ut til denne utstillingen. Blant de som ble plukket ut for a vise sine arbeider er Herleik Kristiansen, Geir Wallem, Ann-Mari Erichsen, Frode Felipe Schjelderup, Karly Mikalsens og objekter fra Kristians Hus i Kåfjord.

Rå kunst er verk av kunstnere som lever og virker avsondret fra den tradisjonelle kunstverdenen gjennom psykiske utfordringer eller sosiale omstendigheter. Utstillingen setter søkelys på denne internasjonale kunstsjangeren og viser at Rå kunst også finnes i Norge.

Utstillingen ble kuratert av Roanne O`Donell, Galleri NordNorge, Svein Ingvoll Pedersen, Nordnorsk kunstnersenter, Imi Maufe, Galleri VOX, Eva Skotnes Vikjord, Se Kunst i Nord-Norge og Simone Romy Rossner, Trastad Samlinger, Sør-Troms Museum.

Les mer om utstillingen her.

 

VENDINGER - Snorre Ytterstad og Trygve Luktvasslimo

12.01. - 28.02.2015

Vendinger var den aller første utstillingen i det nyetablerte rommet for kunst i Stormen Bibliotek. Utstillingen besto av nyproduserte verk av kunstnerne Snorre Ytterstad og Trygve Luktvasslimo som tar for seg menneskets grunnleggende behov for å snu opp ned på etablerte sannheter.

Kunstprosjektet ble initiert av Bodø Kommune.
Produsert av Se Kunst i Nord-Norge ved Kjersti Solbakken .
Kuratert av Eva Skotnes Vikjord, Linn Rebekka Åmo og Kjersti Solbakken.

Til utstillilngen ble det laget et formidlingsopplegg rettet mot barnehage og skole. Kunst Laboratoriet var et sted hvor man skulle jobbe, tenke og prøve på ting som kunstnere gjør. Man skulle stille spørsmålstegn ved nesten alt, og alt skulle utprøves, i de utstillende kunstneres ånd. Det var kunstneren Ane Øverås som hadde ansvar for formidlingsopplegget.

Les mer om utstillingen her.

 

Stormen

Bibliotekets åpningstider:

Man-Tor: 08:00-21:00 (Barnebiblioteket kl. 20:00)

Fre:         08:00-18:00
Lør:         10:00-16:00
Søn:        12:00-16:00
 

Skrankene er ubemannet i følgende tidsrom:

 

Man-Fre: 08:00-09:00
Ons:        13:45-15:45

 

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00
bibliotek@stormen.no

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø

Fakturaadresse:

Papirfaktura:
Bodø kommune
Regnskapsenheten, ID 2060
Postboks 294
8001 Bodø


Elektronisk faktura:
Vi benytter Visma:
EHF: 9908:972418013

Husk å merke faktura med ID 2060, og ansvarlig person.