Stormen

Stoarmmo Sáme guovdásj/Stormen samiske senter

Stoarmmo Sáme guovdásj/Stormen samiske senter åpnet i Bodø 8. august 2018. Sentrets oppgaver er å fremme samisk språk og kultur i regionen.

Stoarmmo Sáme guovdásj/Stormen samiske senter er en arena for å møte andre, skape nettverk og for å lære om samisk språk og kultur, både for den samiske befolkningen og for kommunens befolkning som helhet. Vi er opptatte av å synliggjøre og alminneliggjøre den samiske tilstedeværelsen i Bodø og omegn. Vi ønsker at det skal være en lav terskel for å oppsøke oss og for å delta på våre arrangementer.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller forlag til aktiviteter.
 

Kontaktinformasjon:

Leder
Eivind Kristian Langås
E-post: eivind.kristian.langas@bodo.kommune.no
Tlf.  413 03 239
 

Samisk språksenter/Sáme giellaguovdásj

Språksenterdriften er en grunnpilar i Stoarmmo Sáme guovdásj/Stormen samiske senter. Hovedmålsettingene for språksenterdriften er å tilby språkaktiviteter for alle som har interesse for samisk språk; både de som ønsker å styrke språket og de som vil tilegne seg grunnleggende språkkunnskaper. Vi vil bidra til økt nysgjerrighet rundt samisk språk.

Språksenteret mottar støtte fra Sametinget og vil være i en etableringsfase de første tre driftsårene, med et økende aktivitetsnivå år for år.

Språksenteret vil ha hovedvekt på lulesamisk språk, men vil også inkludere nord-, sør-, og pitesamisk språk.

 

Samiske aktiviteter/Sáme dåjma

Vi har et mål om at samisk kultur skal inkluderes sømløst og naturlig inn i Bodøs aktiviteter på kulturfeltet. Stormen bibliotek med Stoarmmo Sáme guovdásj/Stormen samiske senter kan dermed brukes både som lokale og arrangør for å synliggjøre og alminneliggjøre samisk tilstedeværelse.

Stoarmmo Sáme guovdásj/Stormen samiske senter har også et særlig ansvar for den samiske boksamlingen i biblioteket. Det inkluderer både barne-, ungdoms-, og voksenlitteratur, og litteratur på de samiske språkene og om samisk tematikk.
 

Samisk kulturuke/Sáme kultuvrravahkko

Under samisk kulturuke vil Stoarmmo Sáme guovdásj/Stormen samiske senter inneha ansvar for å koordinere de ulike aktørene som er med på å markere samefolkets dag 6. februar og samisk kulturuke. Senteret vil også ha ansvaret for å arrangere de aktivitetene som skal foregå i Stormen bibliotek under denne uka.
 

Øvrige samiske spørsmål/Ietjá ame ássje

Stoarmmo Sáme guovdásj/Stormen samiske senter er et kontaktpunkt for kommunen når det gjelder samiske saker.

 

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø