Stormen

Leie av lokaler

Stormen bibliotek har enkelte rom tilgjengelig for utleie innenfor bibliotekets åpningstider. Åpningstidene finner du nederst på siden.
 

 
 

Oversikt over rom til utleie

Trykk på romnavn for mer informasjon om rommene


Litteratursalen 

120 personer i kinosaloppsett
44 personer i klasseromsoppsett
30 personer i hestesko

*Unntak, Covid-19:
Jf gjeldende smittevernsforskrift er vi som ansvarlig arrangør pålagt å holde minst 1 meters avstand mellom publikum/møtedeltakere. Litteratursalens kapasitet med 1 meters avstand er max 30 publikummere. 

Møterommet

24 personer i klasseromsoppsett
20 personer i hestesko

*Unntak, Covid-19:
Jf gjeldende smittevernsforskrift er vi som ansvarlig arrangør pålagt å holde minst 1 meters avstand mellom publikum/møtedeltakere. Møterommets kapasitet pr november 2020 er max 10-12 personer. 

Studieceller

Studiecelle 1
inntil 6 personer

Studiecelle 2
inntil 6 personer 

*Unntak, Covid-19:
Jf lov om smittevern er studiecellene inntil videre stengt for utleie.  
 

Prisliste

Prisliste for leie av lokaler i Stormen bibliotek:

Lokaler

Ideelle org.

Ord. pris

Litteratursalen

7 500

15 000

Møterommet

4 000

  8 000

Studiecelle 1, 2

   300

  1 000


Halv pris for halv dag.

Alle organisasjoner som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret vil bli fakturert med moms. Moms kommer i tillegg, og utgjør 25% av leieprisen.
 

Hva er inkludert?

Leieprisen inkluderer projektor og PC. I litteratursalen finnes også 2 håndholdte mikrofoner, 4 bøylemikrofoner og 2 bordmikrofoner.
 

Tekniske behov

Teknisk utstyr utover det som er tilgjengelig i møterommet og litteratursalen er ikke inkludert i leien.

Stormen bibliotek har ikke egen tekniker. Ved ønske om profesjonell avvikling på dagtid må tekniker leies av leietaker. Fakturering av tekniker skjer direkte mellom tilbyder av slike tjenester og leietaker.

Bedrifter som leverer tekniske tjenester:

In Tune - 406 73 180
Lydteamet AS - 450 00 300
 

Unge Stormens teknikere
Unge Stormens teknikere består av en gjeng med ungdommer i alderen 15 - 19 år, som er interessert i lyd, lys og scenearbeid, og som er kurset i bruken av det tekniske utstyret i biblioteket. På kveldsarrangementer eller i helgene kan disse ungdommene leies inn til ditt arrangement. Er det ønskelig med en ungdomstekniker, så skriver du det inn under punktet "spesifisering av tekniske behov" på utleieskjemaet dere må sende inn til biblioteket.  
 

Behov for foto eller streaming?
Unge Stormen Media er ei gruppe ungdommer som er interesserte i film, foto og streaming. Har du behov for at noen tar foto eller streamer ditt arrangement, kan disse ungdommene leies inn til arrangementer her på huset på kveldstid eller i helger. Oppgi da dette i rubrikken for "spesifisering av tekniske behov" i utleieskjema. Se priser for disse tjenestene:

Foto:
Oppmøtetid 0-3 timer + redigering med levering samme kveld:
Kr 1.500 inkl. mva

Streaming:
Her faktureres antall arbeidstimer. 
 

Generelt

Ønsket romoppsett og utstyrsbehov må meldes inn senest to uker før arrangementet finner sted.
 

Bevertning

For tiden er det ikke kafédrift i biblioteket. Vi avventer resultat av anbudsprosessen om hvem som skal drifte kaféen i våre lokaler.  
 

Bestilling eller forespørsel

Ønsker du å bestille rom eller sende forespørsel, vennligst fyll ut skjema for utleie, se egen lenke. Vi svarer vanligvis i løpet av 1-2 dager.

Skjema for utleie

Ved ytterligere spørsmål om utleie kontakt: marie.sivertsen@stormen.no

 

 

Stormen

Gjeldende åpningstider:

Man - Tors:  08:00 - 19:00
Fre:             08:00 - 18:00
Lør:             10:00 - 16:00
Søn:            12:00 - 16.00
 

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø

Fakturaadresse:

Papirfaktura:
Bodø kommune
Regnskapsenheten, ID 2060
Postboks 294
8001 Bodø


Elektronisk faktura:
Vi benytter Visma:
EHF: 9908:972418013

Husk å merke faktura med ID 2060, og ansvarlig person.