Stormen

Leie av lokaler

Stormen bibliotek har enkelte rom tilgjengelig for utleie innenfor bibliotekets åpningstider. Åpningstidene finner du nederst på siden.
 

 
 

Oversikt over rom til utleie

Trykk på romnavn for mer informasjon om rommene.

Litteratursalen 

120 personer i kinosaloppsett
44 personer i klasseromsoppsett
30 personer i hestesko
 

Møterommet

24 personer i klasseromsoppsett
20 personer i hestesko
 

Studieceller

Studiecelle 1
inntil 6 personer

Studiecelle 2
inntil 6 personer
 

Prisliste

Prisliste for leie av lokaler i Stormen bibliotek:

Lokaler

Ideelle org.

Ord. pris

Litteratursalen

7 500

15 000

Møterommet

4 000

  8 000

Studiecelle 1, 2

   300

  1 000


Halv pris for halv dag.

Alle organisasjoner som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret vil bli fakturert med moms. Moms kommer i tillegg, og utgjør 25% av leieprisen.
 

Hva er inkludert?

Leieprisen inkluderer projektor og PC. I litteratursalen finnes også 2 håndholdte mikrofoner, 6 bøylemikrofoner og 2 bordmikrofoner.
 

Tekniske behov

Teknisk utstyr utover det som er tilgjengelig i møterommet og litteratursalen er ikke inkludert i leien.

Stormen bibliotek har ikke egen tekniker. Ved ønske om profesjonell avvikling på dagtid må tekniker leies av leietaker. Fakturering av tekniker skjer direkte mellom tilbyder av slike tjenester og leietaker.

Bedrifter som leverer tekniske tjenester:

In Tune - 406 73 180
Lydteamet AS - 450 00 300
 

Unge Stormens teknikere
Unge Stormens teknikere består av en gjeng med ungdommer i alderen 15 - 19 år, som er interessert i lyd, lys og scenearbeid, og som er kurset i bruken av det tekniske utstyret i biblioteket. På kveldsarrangementer eller i helgene kan disse ungdommene leies inn til ditt arrangement. Er det ønskelig med en ungdomstekniker, så skriver du det inn under punktet "spesifisering av tekniske behov" på utleieskjemaet dere må sende inn til biblioteket.  
 

Behov for foto, film, streaming?
Unge Stormen Media er ei gruppe ungdommer som er interesserte i film, foto og streaming. Har du behov for at noen tar foto, filmer eller streamer ditt arrangement, kan disse ungdommene leies inn til arrangementer her på huset på kveldstid eller i helger. Oppgi da dette i rubrikken for "spesifisering av tekniske behov" i utleieskjema. Se priser for disse tjenestene:

Foto:
Oppmøtetid 0-3 timer + redigering med levering samme kveld:
Kr 1.500 inkl. mva

Film:
Oppmøtetid 0-3 timer + redigering med levering etter avtale:
Filmlengde     1 min = Kr. 2.500 inkl. mva.
Filmlengde 2-3 min = Kr. 3.500 inkl. mva

Skal oppmøtetiden være mer enn 3 timer, faktureres det time for time i tillegg ca. 150 kroner.

Streaming:
Her faktureres antall arbeidstimer. 
 

Generelt

Ønsket romoppsett og utstyrsbehov må meldes inn senest to uker før arrangementet finner sted.
 

Bevertning

Ønsker dere bevertning på deres arrangement? Bodø Bakeri AS driver Tur Kafe i Stormen, og er den som skal kontaktes ved ønsker om bespisning, mat eller drikke i forbindelse med arrangementet. Telefon: 75580200, epost: ordre@bodobakeri.no
 

Bestilling eller forespørsel

Ønsker du å bestille rom eller sende forespørsel, vennligst fyll ut skjema for utleie, se egen lenke.

Skjema for utleie

Kontakt Eirik Bjarghov for ytterligere opplysninger.

Stormen

Bibliotekets åpningstider:

Man-Tor: 08:00-21:00 (Barnebiblioteket kl. 20:00)

Fre:         08:00-18:00
Lør:         10:00-16:00
Søn:        12:00-16:00
 

Skrankene er ubemannet i følgende tidsrom:

 

Man-Fre: 08:00-09:00
Ons:        13:45-15:45

 

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00
bibliotek@stormen.no

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø

Fakturaadresse:

Papirfaktura:
Bodø kommune
Regnskapsenheten, ID 2060
Postboks 294
8001 Bodø


Elektronisk faktura:
Vi benytter Visma:
EHF: 9908:972418013

Husk å merke faktura med ID 2060, og ansvarlig person.