Stormen

Bibliotekkort og låneregler

Hvem kan få bibliotekkort?

Det er gratis å bli låner og alle kan få bibliotekkort. 

Barn under 15 år trenger godkjenning av foreldre/foresatte. 

Institusjoner kan også få kort. Oppgi ansvarlig person.

Sjekk om du allerede har bibliotekkort her

Publikum kan registrere seg digitalt på Bibliotekkortet.no.

Foreldre som har bibliotekkort, kan selv registrere sine barn på mine sider, under Familiemappa. 

Du trenger gyldig legitimasjon for å kunne få bibliotekkort.

 

Lånetider

Bøker, lydbøker og tidsskrifter har 4 uker lånetid.

Populære utgivelser kan ha kortere lånetid.

Filmer har 14 dager lånetid.


Reserveringer og fornyelser

Du kan reservere og fornye medier på min side eller i appen Bibliofil.

Mediene kan ikke fornyes dersom andre personer står på venteliste.

Du kan reservere bøker og andre medier som vi ikke har, fra andre bibliotek på nettsiden bibsok.no.

For slike lån gjelder eierbibliotekets låneregler og du må ha Bibliotekkortet for å kunne bestille selv. 

Se gjerne informasjon om nasjonale retningslinjer for fjernlån

 

Tap av medier, for sen innlevering og erstatning

Eier av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet.

Hvis du mister eller skader medier du har lånt, anser vi dem som tapt. Da må du betale erstatning.

Det vil være mulighet for deg å betale de tapte mediene i skranken, før faktura sendes ut. Du kan alternativt erstatte tapte medier ved å kjøpe inn nytt.

Hvis du ikke leverer inn medier i rett tid, vil vi kreve erstatning etter at vi har sendt ut to varsler. Ved utsending av hver purrevarsel, vil du få pålagt et gebyr. Se gebyrsatser i tabellen under.

Hvis du har mottatt faktura og unnlatt å betale denne, vil saken gå til inkasso.

Ta derfor kontakt med biblioteket så saken din kan oppklares så snart som mulig. 

Foreldre/foresatte er erstatningspliktige for det som er utlånt til barn/ungdom under 18 år.
 

Gjeldende priser for purregebyr

Barn regnes som voksne fra den måneden de fyller 15 år.

  Voksne Barn
1. varsel Kr. 62 Kr. 31
2. varsel Kr. 58 Kr. 26
  Maksbeløp kr. 120 Maksbeløp kr. 57
3. varsel Krav om erstatning Krav om erstatning

 

Gjeldende priser for erstatning

Type materiale: I skranke (før faktura) Faktura
Bøker for voksne kr. 400 kr. 500
Bøker for barn og ungdom kr. 225 kr. 340
Tidsskrifter/tegneseriehefter   kr. 105 kr. 160
DVD/Bluray/CD kr. 245 kr. 350
Lydbøker kr. 295 kr. 405
Annet materiale Prises etter avtale  
     

 

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø