Stormen

Bibliotekkort og låneregler

Hvem kan få bibliotekkort?

Det er gratis å bli låner og alle kan få bibliotekkort. 

Barn under 15 år trenger godkjenning av foreldre/foresatte. 

Institusjoner kan også få kort. Oppgi ansvarlig person.

Sjekk om du allerede har bibliotekkort her

Publikum kan registrere seg digitalt på Bibliotekkortet.no.

Foreldre som har bibliotekkort, kan selv registrere sine barn på mine sider, under Familiemappa. 

 

Lånetider

Bøker, lydbøker og tidsskrifter har 4 uker lånetid.

Populære utgivelser kan ha kortere lånetid.

Filmer har 14 dager lånetid.


Reserveringer og fornyelser

Du kan reservere og fornye medier på min side eller i appen Bibliofil.

Mediene kan ikke fornyes dersom andre personer står på venteliste.

Du kan reservere bøker og andre medier som vi ikke har, fra andre bibliotek på nettsiden bibsok.no.

For slike lån gjelder eierbibliotekets låneregler og du må ha Bibliotekkortet for å kunne bestille selv. 

 

Ansvar ved for sen innlevering, tap av medier og erstatning

Eier av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet.

Hvis man mister eller skader medier man har lånt, anser vi dem som tapt. Da må låneren betale erstatning i bibliotekets skranke eller ved å motta en faktura.

Hvis låneren ikke leverer inn medier, vil vi kreve erstatning etter at vi har sendt ut to varlser om innlevering.

Det vil være mulighet for låneren og betale de tapte mediene i skranken, før faktura er sendt ut.

Låner kan alternativt erstatte de tapte mediene ved å kjøpe inn nytt.

Hvis regningskravet ikke innfris, vil saken gå til inkasso.

Ta derfor kontakt med biblioteket så saken din kan oppklares så snart som mulig. 

Foreldre/foresatte er erstatningspliktige for bøker og medier utlånt til barn og ungdom under 18 år.
 

Gjeldende priser for gebyr

Barn regnes som voksne fra den måneden de fyller 15 år.

  Voksne Barn
1. varsel Kr.   62 Kr. 31
2. varsel Kr. 120 Kr. 57
3. varsel Krav om erstatning Krav om erstatning

 

Gjeldende priser for erstatning

Type materiale: I skranke (før faktura) Faktura
Bøker for voksne kr. 400 kr. 500
Bøker for barn og ungdom kr. 225 kr. 340
Tidsskrifter/tegneseriehefter   kr. 105 kr. 160
DVD/Bluray/CD kr. 245 kr. 350
Lydbøker kr. 295 kr. 405
Annet materiale Prises etter avtale  
     

 

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø