Stormen

Lånekort og utlånsreglement

Hvem kan få lånekort?
Det er gratis å bli låner og alle kan få lånekort. Du må vise gyldig legitimasjon når kortet utstedes. Skal du ha nasjonalt lånekort må personnummer, D- eller DUF-nummer oppgis.

For barn under 15 år trenger vi foreldrenes eller foresattes samtykke.

Kort som utstedes til institusjoner må ha en personlig ansvarshavende. Det må i tillegg gå klart fram hvilken avdeling kortet er utstedt til.

Lånekort fås ved å henvende seg i skranken på biblioteket. Man kan på forhånd sjekke om man har lånekort fra før og/eller registrere seg som ny bruker her. Kun personer over 15 år kan registrere seg selv. Foreldre kan registrere nye barnelånere når de selv er logget inn på egen konto. Gå til Min side, og velg Familiemappa. 

Endringer i navn, adresse og kontaktinformasjon må meldes til biblioteket.

 

Lånetider, reserveringer og fornyinger
De fleste medier som bøker, lydbøker og tidsskrifter har 4 ukers lånetid. Populære utgivelser kan ha kortere lånetid. Filmer har 14 dagers lånetid.

Du kan reservere og fornye materiell via vår hjemmeside, eller appen Bibliofil for nettbrett og mobil. Til det trenger du lånernummer og passord. Lånenummeret står på baksiden av lånekortet, og passord får du her. For brukere med nasjonalt lånekort, kan "ID-porten" brukes ved innlogging. Hvis andre personer står på venteliste kan ikke lånene fornyes.

Bøker fra andre bibliotek kan du reservere ved å bruke nettsiden bibsok.no. For slike lån gjelder eierbibliotekets regler og du må ha et Nasjonalt lånekort for å kunne bestille selv. 

 

Ansvar, for sen levering og erstatning
Eier av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet. Skulle det bli skader på det utlånte materialet mens det er i lånetakers besittelse, kan du som låner bli stilt ansvarlig og må erstatte materialet etter gjeldende satser og regler.

Som låner er du selv ansvarlig for å levere i rett tid. Dersom bøker eller andre medier ikke leveres tilbake etter endt lånetid, vil du kunne påføres gebyr. Varslene om forfall og gebyr kan sendes enten gjennom sms, e-post eller brev.  

Etter to varsel vil det lånte materialet regnes som tapt. Låner vil da motta regning og fratas retten til å låne inntil kravet er betalt eller materialet er tilbakelevert. Låner kan alternativt erstatte det tapte materiale ved å kjøpe inn nytt. Hvis kravet ikke innfris, vil saken gå til inkasso. Ta derfor kontakt med biblioteket så saken din kan oppklares så snart som mulig. Foreldre/foresatte er erstatningspliktige for bøker og medier utlånt på barn og unge under 18 år.
 

Gjeldende priser for gebyr

Barn regnes som voksne fra den måneden de fyller 15 år.

  Voksne Barn
1. varsel Kr.   62 Kr. 31
2. varsel Kr. 120 Kr. 57
3. varsel Krav om erstatning Krav om erstatning

 

Gjeldende priser for erstatning

Type materiale I skranke (før faktura) Faktura
Fagbøker voksen kr. 425 kr. 545
Skjønnlitteratur voksen kr. 360 kr. 480
Barnebøker kr. 225 kr. 340
Tidsskrifter kr. 105 kr. 160
Tegneseriebøker kr. 205 kr. 290
DVD/Bluray/CD kr. 245 kr. 350
Lydbøker inntil 4 CD kr. 295 kr. 405
Lydbøker mer enn 4 CD kr. 520 kr. 640
Annet materiale Prises etter avtale  
     

 

Stormen

Åpningstider:

Man - Tors:  08:00 - 21:00 
Fredag:        08:00 - 18:00
Lørdag:        10:00 - 16:00
Søndag:       12:00 - 16.00
 

Barnebiblioteket stenger
kl. 20:00, mandag - torsdag.
 

I høytider og i sommerferien gjelder andre åpningstider.

Ubetjente åpningstider:
Mandag - fredag: 08:00 - 09:00
Onsdager: 13:45 - 15.45
 

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Påpir biblioteksbar:

Trykk her for åpningstider.

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø

Fakturaadresser:

Papirfaktura:
Bodø kommune
Regnskapsenheten, ID 2060
Postboks 319
8001 Bodø


Elektronisk faktura:
Vi benytter Visma:
EHF: 9908:972418013

Husk å merke faktura med ID 2060, og ansvarlig person.