Stormen

Priser til Stormen

Stormen bibliotek og Stormen Konserthus har vært nominert til flere priser og utmerkelser. Her kan du lese mer om prisene vi har vunnet:

 

Vinner av A.C. Houens fonds diplom 2019

Kulturkvartalet Stormen, ble i august 2019 tildelt Houens fonds diplom. Diplomet tildeles arkitekter som har "utført et fremragende, selvstendig og gjennomført arbeid". Denne gang ble diplomet tildelt fire fantastiske arkitektoniske verk.  

Diplomet ble opprettet etter testamentet til forretningsmannen og legatstifteren Anton Christian Houen (1823–1894) i 1893. Den første prisen ble delt ut i 1904. Det er Nasjonalmuseet på oppdrag av Kulturdepartementet, som forvalter prisen.

Les mer om Houens fonds diplom.

Les mer om prisvinnerne her.

 

Vinner av "Årets bibliotek 2018"

Stormen bibliotek ble kåret til Årets bibliotek 2018 i skarp konkurranse med Longyearbyen folkebibliotek og Deichman Stovner, som alle er representanter for god by- og stedsutvikling. Bibliotekforeningen sier at Stormen bibliotek siden åpningen i 2014 har vært en het kandidat for den gjeveste prisen et bibliotek kan få, og endelig så fikk vi denne prisen! Også i 2017 var vi blant de 3 nominerte. 

Les mer om prisen og juryens begrunnelse her 

Bibliotekprisen for Nord-Norge 2017

Norsk bibliotekforening avd. Nord og fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark deler ut denne prisen til et bibliotek eller en person i Nord-Norge som har utmerket seg.  

"Stormen bibliotek i Bodø har et markant arkitektonisk uttrykk, og treder tydelig frem som en del av det åpne, offentlige byrommet. Sammen med konserthuset har biblioteket bidratt til et kulturelt løft, og Bodø ble kåret som landets beste kulturkommune i 2017."

Les mer om bibliotekprisen og juryens begrunnelse.

 

OPPLYST - designprisen 2017

OPPLYST er Salten-regionens egen næringskonferanse, hvor det settes fokus på næringslivet i regionen og hvor det gis ros til de som fortjener det mest. Det deles ut en rekke priser under konferansen, blant annet for god design. Stormen bibliotek og Stormen Konserthus ble nominert to ganger til denne prisen, både for god arkitektur og for god opplevelsesdesign. Juryen begrunner sitt valg av Stormen slik:

«Denne institusjonen bidrar til stolthet og vekst, og spiller på et mangfold som når ut til et bredt publikum i alle aldersgrupper. Med sin innovative tilnærming til arkitektur, kunst, musikk, dans, litteratur og formidling er vinneren unik. Også i et større perspektiv, Vinneren har bidratt til økt oppmerksomhet for byen og regionen, og muliggjort kulturelle opplevelser som er en liten storby verdig. Med sine kontraster sprenger vinneren. Den samler, provoserer, belønner, inviterer og utfordrer oss som mennesker. Regionen har fått sin kulturelle storstue.»

 

RIBA Award for International Excellence 2016

Stormen var ett av 30 internasjonale bygg som ble nominert til RIBA Award International 2016. De nominerte byggene lå på hele 5 kontinenter, og seks bygg gikk videre i finalen, deriblant Stormen. Nå vant ikke Stormen hovedprisen, men ble premiert med RIBA Award for International Excellence.

Les mer om RIBA International Prize, og juryens begrunnelse.

 

Ett av verdens 10 vakreste bibliotek

Det amerikanske bladet Wired Magazine kåret i 2016 Stormen bibliotek til å være det sjette vakreste biblioteket i verden det året. Også Vennesla bibliotek i Norge kom med på denne høythengede listen.

I artikkelen i Wired Magazine vises det til en rapport fra Institute of Museum and Library Services. Rapporten viser blant annet at jo flere offentlige midler som blir investert i bibliotek, jo mer virker folk til å ville bruke bibliotekene. At bibliotekene i tillegg er attraktive bygninger å oppholde seg i er heller ikke en bakdel. 

Les hele artikkelen til Wired Magazine.

Aftenposten fulgte saken opp og skrev om de to norske bibliotekene på lista.


Stormen bibliotek Foto: David Grandorge

 

Statens byggeskikkpris

Stormen kulturkvartal vant denne gjeve prisen for året 2015.

Prisen ble utdelt av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i Litteraturhuset i Oslo til Bodø kommune, DRDH Architects og Dark Arkitekter AS.

I juryens begrunnelse om Stormen heter det at:

"Biblioteket og konserthuset Stormen er et enestående vakkert og gjennomarbeidet arkitekturverk på høyt internasjonalt nivå. De to bygningene følger opp eksisterende gatestruktur og spiller sammen med øvrig bebyggelse og landskap på en måte som beriker hele sentrum av Bodø. Arkitekt og byggherre har sammen skapt et fremragende forbilde for god byggeskikk."

Boligprosjektet Torshovdalen i Oslo mottok også Statens byggeskikkpris dette året.

Les mer om prisen på Statens byggeskikkpris.

 

Betongelementprisen

Betongelementprisen 2015 ble tildelt DRDH Architects for Stormen Konserthus og bibliotek.

Betongelementprisen er en arkitekturpris stiftet av Betongelementforeningen (BEF), Norske Arkitekters Landsforening (NAL) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

I en pressemelding fra Betongelementforeningen heter det blant annet:

"Stormen, Bodøs nye bibliotek og konserthus, fullender en tidligere ubebygd og viktig del av Bodø sentrum på et kvalitetsrikt vis. Byggene bidrar sterkt til å vitalisere og løfte området langs Storgata, Sjøgata, sjøfronten og Hålogalandsgata. Bygningene og publikumsområdene skaper liv i det tidligere tomme havnekvartalet. Prosjektet er plassert i en krevende kontekst hvor det på samme tid skal forholde seg til eksisterende gateløp, havn og landskap samt en mangfoldig bygningsstruktur. Dette er løst forbilledlig gjennom byggenes to rene volumer, som fullfører kvartalsstrukturen uten å dominere bybildet. Samtidig er det innenfor volumene på kreativt vis skapt et spesifikt uttrykk i de ulike fasadene gjennom en bevisst komposisjon av betongelementene."

Les mer om prisen på Betongforeningen.

 
 

 

 

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø