Stormen

GIRJJE- VATTÁLDAGÁ sáme mánátjijda /Bokgaver til samiske småbarn

Prosjevtajn Lågå munji! sihtá Sámedigge doarjjat låhkåmav, giellaåvddånahttemav ja giellaválljimav sáme mánnáfamiljajn.

I prosjektet Les for meg! ønsker Sametinget å støtte lesing, språkutvikling og språkvalg hos samiske småbarnsfamilier. Stormen bibliotek er med på dette prosjektet, og du kan hente bokgave på biblioteket.
 


Suohkana varresvuohtastasjåvnnå ja girjjevuorkká bagádi ja doarjju æjgádijt ja ietjá ållessjattugijt gudi sihti låhkåt ja ságastit sámegielav ietjasa mánáj.
Máná oadtju girjjevattáldagájt varresvuohtastasjåvnås ja girjjevuorkás. Guládalá varresvuohtastasjåvnåjn ja girjjevuorkájn ietjat suohkanin Lågå munji! prosjevtas. Nåvkå fállo!
Ienep diedo: www.sametinget.no/lesformeg

 

Både helsestasjon og bibliotek i kommunen gir veiledning og støtte til foreldre og andre voksne som ønsker å lese
og prate samisk med sine barn.
Barna får gavebøker fra helsestasjonen og biblioteket.
Hør med helsestasjonen og biblioteket i din kommune om prosjektet Les for meg! Helt gratis!
Se mer www.sametinget.no/lesformeg

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø