Stormen

Verden brenner og vi skriver om våre barn

Forfatter: Madeleine Schultz
Utgitt: 2023
Forlag: Cappelen Damm

I Madeleine Schultz' essayistiske bok om å bli mor for andre gang, reflekterer forfatteren rundt begrepet omsorg, og hvilken verdi vi tillegger den i dagens samfunn. Gjennom ni måneder i barselpermisjon tar Schultz oss med inn i omsorgens verden, både gjennom sine egne erfaringer, men også gjennom kulturhistorien og samtiden vår forøvrig. Hvorfor blir det å skrive om morsrollen sett på som trivielt? Hvorfor verdsetter vi ikke omsorgen mer enn vi gjør, når vi alle sammen er helt avhengig av den? Schultz tar også leseren med inn i sin egen hage og skogen som ligger like ved, og hun argumenterer for at omsorgen for mennesker og natur må sees i en sammenheng. I denne boken viser Madeleine Schultz hvordan det ene henger sammen med det andre, og hun argumenterer for at det ligger viktige politiske løsninger for fremtiden i å løfte omsorgens verdi.

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø