Stormen

Søvnkoden

Forfatter: Janne Grønli
Utgitt:
Forlag: Frisk forlag

Det hevet over enhver tvil at søvnen er viktig, men søvn og kvaliteten på søvn varierer fra person til person, og er også svært forskjellig fra spebarn, barn og ungdom til voksne. Søvnspesialist og hjerneforsker Janne Grønli forsker på hvordan hjerne og psykisk helse påvirkes av søvn, lys og døgnrytme. I «Søvnkoden» forsøker hun å avdekke noen av mysteriene som forbindes med søvnen. Med basis i den nyeste forskningen på feltet, gis leseren en innføring i hvorfor mennesket trenger søvn, og hva som skjer i kroppen når man sover. Det gis en forklaring på hvorfor noen er såkalte A- eller B-mennesker, og i hvilken grad lys og mørke spiller inn på søvnkvaliteten. Innsikt fra denne boken kan være med på å gi leseren en større forståelse av sitt eget søvnmønster, og på den måten legge til rette for bedre søvn. Biblioteksentralens omtale.

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø