Stormen

Sannhet for enhver pris

Forfatter: Torgeir Bygstad
Utgitt: 2022
Forlag: Efrem

Finnes det en troverdig fremgangsmåte for å kjenne rettferdigheten? Er det mulig å tale om sannhet i etiske spørsmål? Og har etikk og rettferdighet egentlig noe med politikkens maktspill å gjøre? Den franske filosofen Simone Weil svarer bekreftende på disse spørsmålene. At sannhet og rettferdighet eksisterer i ordenes mest opphøyede betydning, er ifølge henne selve grunnlaget for politikken. Og Weil legger stor vekt på å gi rettferdigheten et konkret uttrykk i begrepet forpliktelse. Noe av det mest tankevekkende i Weils filosofi er at hun tar til orde for en korrigering av den europeiske menneskerettighetstenkningen; det vi har oversett helt siden 1700-tallet, er at det ikke er våre rettigheter som er det mest grunnleggende, men vår forpliktelse overfor medmennesket. Simone Weil er en av 1900-tallets mest betydelige politiske tenkere. I Frankrike er det en fornyet interesse for henne. Mange ser på Simone Weil som en alliert i vår tids idékamper. Denne boken gir et nært og fyndig møte med kvinnen som nobelprisvinner Albert Camus kalte «den eneste store ånd i vår tid».

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø