Stormen

Nåden

Forfatter: Anne Rivenes
Utgitt: 2023
Forlag: Bonnier

Når mora døyr, blir Marta og systera sett bort til nære slektningar. Dei har ikke med seg nokon arv. Marta går gjennom heile livet utan å eiga noko, men saknet etter systera, håpet om ein stad å høyra til, og kjærleiken til natur og arbeid let henne sjå menneska og verda utanfrå, og nåden openberrar seg i glimt på uventa stader. Kvar dag vinna dyrkjøpt nåde og kvar natt falda hender kring same bøn vesle spire djupt i myrkre vil du ein gong kjenna sola varma vinden svala og vatnet styrkja eller strekkjer du deg fåfengt under alt som var før di tid det som har ervt sin rett.

Anne Rivenes er fødd i 1969 og bur på Voss. Ho har jobba mange år som journalist, men er også sauebonde og yogalærar. 'Nåden: Ormen og lammet' er hennar første bok. . - God, leselig skrift . - Nynorsk tekst

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø