Stormen

Kvinnehelse i krisetid

Forfatter: Kristine Sommerset Bjartnes
Utgitt: 2023
Forlag: Universitetsforlaget

Kvinnehelse i krisetid oppsummerer de alvorlige konsekvensene koronapandemien har hatt for kvinners helse, liv og rettigheter. Forfatter Kristine Bjartnes ser nærmere på de såkalte seksuelle rettighetene: fysisk trygghet, tilgang på prevensjonsmidler, trygge aborttjenester og gode svangerskapstjenester. Hvorfor ble det slik at pandemien fikk så alvorlige konsekvenser for verdens kvinner? Forfatteren vender oppmerksomheten mot ulike deler av verden, deriblant Palestina, Sør-Afrika, Polen og Norge, og gir innsyn i hvordan nedstengning, isolasjon og smitteverntiltak har påvirket helsetilbudene for kvinner: tomme prevensjonslagre, økt vold mot kvinner, større vanskeligheter med å ta abort. Samtidig viser hun hvordan sivilsamfunn og helsepersonell har stått vakt for kvinners rettigheter og under krevende arbeidsforhold strukket seg langt for å tilby livsviktige helsetjenester til kvinner under pandemien. Pandemien fungerer som et forstørrelsesglass som ikke bare synliggjør et tilbakeslag for en del av kvinners helserettigheter under pandemien. Det viser også konsekvensene av en nedprioritering av kvinners seksuelle rettigheter over lang tid. Boken gir en innføring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i norsk og internasjonal kontekst, og redegjør for hvordan FN arbeider med tematikken. Boken gir også en innføring biopolitikk, interseksjonalitet, anti-gender-bevegelsen og seksuell og reproduktiv rettferdighet. 

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø