Stormen

I smittens tid

Forfatter: Paolo Giordano
Utgitt: 2020
Forlag: Spartacus forlag

Våren 2020 er Roma ingen åpen by. En pandemi forårsaket av et nytt virus har satt sitt merke på store deler av verden. Den evige stad er beleiret. De frihetselskende romerne er lukket inne i sine hjem, og vinden blåser over øde gater. Forfatter og fysiker Paolo Giordano har tidligere betraktet matematikken som et vern mot det uforklarlige. Stilt overfor virusets herjinger kommer matematikken til kort. Fra sin karantene skriver Giordano om forbindelsene som kommer til syne under pandemien. Krisetiden drar menneskene tettere sammen, på tross av avstanden karantenen skaper. Og han tar til orde for at solidariteten skal fortsette på et globalt plan, også når viruset begynner å slippe taket. Forfatteren skrev essayet Smittens matematikk, som fikk mye å si for italienerens forståelse av koronapandemien. Biblioteksentralens omtale . - God, leselig skrift

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø