Stormen

Hvordan snakke med en rasist

Forfatter: Adam Rutherford
Utgitt: 2021
Forlag: Cappelen Damm

Ulike hudfarger og ansiktskarakteristika var noe av det som gjorde at psevdovitenskapene kunne dele mennesker i hierarkier. I sin tur muliggjorde dette imperiebygging, slavehold og undertrykking. Den britiske genetikeren Adam Rutherford forklarer, med bakgrunn i vitenskapelige funn, hvordan troen på ubesudlet blod og raserenhet er forfeilet, og at alle mennesker stammer fra en god blanding av samme opphav. I dag er vitenskapen under press fra krefter som vil rettferdiggjøre sine rasistiske standpunkter, og dette tankegodset siver inn i den offentlige debatten om alt fra migrasjon til sport. Rutherford gir i denne boken leseren vitenskapelige verktøy for å møte forberedt til diskusjoner med uttalte rasister og velmenende mennesker om opphav, genetikk og rase.  Biblioteksentralens omtale.

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø