Stormen

Håp

Forfatter: Petter Gulli
Utgitt: 2020
Forlag: Aschehoug

Alt tilsier at vi må forandre på en god del av måten vi lever på for å bevare en beboelig klode. Men hvordan går man fram for å henge med over i det grønne skiftet? «Håp: en praktisk guide til for klimaoptimister» gir råd og veiledning om hvordan man - gjennom små enkle grep - kan dreie hverdagslivet i en mer klimavennlig retning. Boken tar for seg en del av de som kjemper for en levedyktig verden, den gir en innføring i hva som rører seg innen grønn teknologi og viser på en oversiktlig måte frem den bakgrunnsinformasjonen man trenger for å snakke med familie og venner om utfordringene vi alle står overfor. Biblioteksentralens omtale.

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø