Stormen

Hallo verden

Forfatter: Hannah Fry
Utgitt: 2020
Forlag: Cappelen Damm

Er det greit å overlate pasientjournalen din til et ansiktsløst firma hvis dette kan bidra til forbedring av behandlingstilbud for flere? Skal førerløse biler prioritere sikkerheten til passasjeren, eller sikkerheten til fotgjengeren i veibanen? Algoritmene spiller allerede en vesentlig rolle i våre daglige liv, og vil i en relativ nær fremtid være dominerende i de fleste beslutningsprosesser. Men kan vi stole på at de tar avgjørelser som er til det beste for oss og samfunnet som helhet? I denne boken gir den engelske matematikeren og vitenskapsformidleren Hannah Fry oss en lettfattelig innføring i hva kunstig intelligens, maskinlæring og kompliserte algoritmer virkelig betyr. Fry ivrer for teknologiske fremskritt, men har et klart budskap om viktigheten av å bevare det menneskelige perspektivet i beslutningsprosessene. Biblioteksentralens omtale.

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø