Stormen

Guttas Campus

Forfatter: Omar Mekki
Utgitt: 2024
Forlag: Cappelen Damm

Denne boken tar opp sentrale spørsmål rundt hvordan vi møter gutter på vippepunktet mellom frafall og deltakelse i skole og samfunnsliv. Det blir redegjort for teoretisk grunnlag og praktiske arbeidsmåter som kan bidra til å restarte guttenes læringslyst og opplevelser av mestring. I siste del av boken drøfter sentrale skoleforskere i flere artikler hvordan skole og samfunn kan møte utfordringen med 'gutter på randen av klasserommet'. Gutter er klart overrepresentert i gruppen av ungdommer som faller ut av både skoleløpet og arbeidslivet. Kan et intensivt treningsopplegg i skolefag, personlig og sosial utvikling bidra til at flere gutter fullfører videregående skole og blir bedre til å mestre utfordringer de møter i livet? 'Guttas Campus' har siden 2018 utviklet et læringsprogram for den aktuelle gruppen gutter på vei inn i 10. klasse. Over 300 gutter har så langt deltatt i dette intensivløpet som tar utgangspunkt i en to ukers læringscamp der målrettettrening i lesing, skriving og regning kombineres med fysisk trening og gruppebaserte samtaler om karakterstyrker og livsmestring. Gjennom 10. klasse møtes guttene også til jevnlige samlinger i mentorsentre for støtte og oppfølging. Erfaringene fra 'Guttas Campus' viser at et stort flertall av guttene som deltar, lykkes i å fullføre løpet i videregående skole.

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø