Stormen

En kort introduksjon til Irans moderne historie

Forfatter: Hulda Kjerang Mørk
Utgitt: 2023
Forlag: Cappelen Damm

Boka gir en fascinerende innføring i Irans historie fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag. Forfatteren formidler et komplekst, men likevel lett tilgjengelig bilde av Irans moderne historie, der ulike moderniseringsprosesser, folkelige protestbevegelser og et konfliktfylt forhold til stormaktene har preget samfunnsutviklingen. På levende vis beskriver forfatteren moderniseringsbestrebelsene i siste halvdel av 1800-tallet, funnet av olje, tobakkopprøret i 1891, grunnlovsrevolusjonen i 1905 og de påfølgendee demokratiseringsforsøkene i landet. Forfatteren skildrer også de utløsende hendelsene som skulle føre til Den islamske republikkens opprettelse i 1979, det iranske opprøreret som både både er mest kjent og som fikk størst konsekvenser, ikke bare for Iran men for hele den muslimske verden. Hver for seg og samlet gir disse begivenhetene en viktig, historisk forankring til dagsaktuelle hendelser i landet.

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø