Stormen

110 unike overnattinger i Norge

Forfatter: Torild Moland
Utgitt: 2021
Forlag: Vigmostad Bjørke

Spektakulære overnattinger Norge rundt. Det å ta inn på hotell har i de senere årene fått en utvidet betydning. I denne boken viser journalist Torild Moland at det finnes få grenser når det gjelder å tilby kreative og spennende losjeringsmuligheter for ferdafolk. Gjennom 110 eksempler viser Moland vei til alt fra overnatting i tretopphytter til bilvrak og vintønner. Leseren får også møte ildsjelene bak overnattingsstedene, og høre deres beretning om prosessen med å skape naturnære krypinn. Biblioteksentralens omtale.

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø