Stormen samiske senter/Sáme guovdásj

Stormen samiske senter åpnet i Bodø 8. august 2018. Sentrets oppgaver er å fremme samisk språk og kultur i regionen.

Stormen samiske senter er en arena for å møte andre, skape nettverk og for å lære om samisk språk og kultur, både for den samiske befolkningen og for kommunens befolkning som helhet. Vi er opptatte av å synliggjøre og alminneliggjøre den samiske tilstedeværelsen i Bodø og omegn. Vi ønsker at det skal være en lav terskel for å oppsøke oss og for å delta på våre arrangementer.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller forlag til aktiviteter.
 

Kontaktinformasjon

Rådgiver:
Navn:     Maria Hernes
Telefon: +47 464 300 34
E-post:  maria.hernes@stormen.no


Samisk rådgiver Maria Hernes. Foto: Gjert-Are Valberg.
 

Samisk språksenter/Sáme giellaguovdásj

Språksenterdriften er en grunnpilar i Stormen samiske senter. Hovedmålsettingene for språksenterdriften er å tilby språkaktiviteter for alle som har interesse for samisk språk; både de som ønsker å styrke språket og de som vil tilegne seg grunnleggende språkkunnskaper. Vi vil bidra til økt nysgjerrighet rundt samisk språk.

Språksenteret mottar støtte fra Sametinget og vil være i en etableringsfase de første tre driftsårene, med et økende aktivitetsnivå år for år.

Språksenteret vil ha hovedvekt på lulesamisk språk, men vil også inkludere nord-, sør-, og pitesamisk språk.

 

Samiske aktiviteter/Sáme dåjma

Vi har et mål om at samisk kultur skal inkluderes sømløst og naturlig inn i Bodøs aktiviteter på kulturfeltet. Stormen bibliotek med Stormen samiske senter kan dermed brukes både som lokale og arrangør for å synliggjøre og alminneliggjøre samisk tilstedeværelse.

Stormen samiske senter har også et særlig ansvar for den samiske boksamlingen i biblioteket. Det inkluderer både barne-, ungdoms-, og voksenlitteratur, og litteratur på de samiske språkene og om samisk tematikk.
 

Samisk kulturuke/Sáme kultuvrravahkko

Under samisk kulturuke vil Stormen samiske senter inneha ansvar for å koordinere de ulike aktørene som er med på å markere samefolkets dag 6. februar og samisk kulturuke. Stormen samiske senter vil også ha ansvaret for å arrangere de aktivitetene som skal foregå i Stormen bibliotek under denne uka.
 

Øvrige samiske spørsmål/Ietjá ame ássje

Stormen samiske senter er et kontaktpunkt for kommunen når det gjelder samiske saker.
 

 

Stormen

Åpningstider Biblioteket

Man-Tor: 08:00-21:00 (Barnebiblioteket kl. 20:00)

Fre:         08:00-18:00
Lør:         10:00-16:00
Søn:        12:00-16:00
 

Skrankene er ubemannet i følgende tidsrom:

 

Man-Fre: 08:00-09:00
Ons:        13:45-15:45

 

Besøksadr: Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø
 

Kontakt Stormen bibliotek:
Telefon: 75 55 61 00
bibliotek@stormen.no

Åpningstider Konserthuset

Konserthuset åpner 1 time før arrangementer.

 

Generell åpningstid:
Man-Fre: 09:00-16:00
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: stengt

Besøksadr: Stormen Konserthus, Storgata 1B, 8006 Bodø

Fakturamottak:
Vi ønsker å motta faktura som EHF. Vi benytter Visma, og har følgende elektronisk adresse:
9908:987181338

Faktura på papir skal sendes til:
Stormen Konserthus Bodø KF
Regnskapsenheten
Postboks 294
8001 Bodø

Org.nr: 987181338

 

Informasjon og billettluke:
Telefon: 75 54 90 10
billettsalg@stormen.no

Hovedsamarbeidspartner Konserthuset