Stormen

Stormen kunst

Stormen kunst er et visningsrom for samtidskunst i Stormen bibliotek.Vi har et utstillingsprogram som går gjennom hele året og vi har 6 utstillinger i året. Stormen kunst samarbeider med andre kulturelle aktører i Bodø og Nordland. Utstilllingene i visningsrommet er gratis og åpen for alle.

Åpningstider

Mandag - torsdag  10:00 - 21:00
Fredag                  10.00 - 18.00
Lørdag                  10:00 - 16:00
Søndag                 12:00 - 16:00
 

Kontaktinformasjon

Kurator og produsent for visningsrommet: 

Navn:    Stian Hansen
Telefon: +47 934 24 665
E-post: stian.hansen@stormen.no


Profil

Stormen kunst er en profesjonell arena for visning og formidling av visuell kunst av høy kvalitet.
 

Visuell kunst hva innebærer det?

Det visuelle kunstfeltet omfatter maleri, fotografi, kunsthåndverk, tegning, grafikk, skulptur, video/film/dokumentar, installasjoner, stedsspesifikke- og relasjonelle uttrykk, lydkunst, performansen, nettkunst, Street art, graffiti, tegneserier, artists books, bruk av uterom og offentlig rom m.m.

Kunsten kan være gjenstandsbasert, men like gjerne ta form av handlinger, hendelser og situasjoner. Kunstfeltet karakteriseres også av den sentrale rollen diskusjon og kunnskapsproduksjon spiller, både som egen kunstpraksis, men også i form av seminarer og publikasjoner.

I Stormen kunst ønsker vi å gi rom for mange ulike typer visuell kunst.

Stormen

Bibliotekets åpningstider:

Man-Tor: 08:00-21:00 (Barnebiblioteket kl. 20:00)

Fre:         08:00-18:00
Lør:         10:00-16:00
Søn:        12:00-16:00
 

Skrankene er ubemannet i følgende tidsrom:

 

Man-Fre: 08:00-09:00
Ons:        13:45-15:45

 

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00
bibliotek@stormen.no

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø

Fakturaadresse:

Papirfaktura:
Bodø kommune
Regnskapsenheten, ID 2060
Postboks 294
8001 Bodø


Elektronisk faktura:
Vi benytter Visma:
EHF: 9908:972418013

Husk å merke faktura med ID 2060, og ansvarlig person.