Stormen kunst

Stormen kunst er et visningsrom for samtidskunst i Stormen bibliotek.Vi har et utstillingsprogram som går gjennom hele året og vi har som mål å ha 6 utstillinger per år. Stormen kunst samarbeider med andre kulturelle aktører i Bodø og Nordland. Utstilllingene i visningsrommet er gratis og åpen for alle.

Åpningstider

Mandag - torsdag  10:00 - 21:00
Fredag                  10.00 - 18.00
Lørdag                  10:00 - 16:00
Søndag                 12:00 - 16:00
 

Kontaktinformasjon

Kurator og produsent for visningsrommet: 

Navn:    Aslak Juell Kristensen
Telefon: +47 468 29 123
E-post: aslak.juell.kristensen@stormen.no


Kurator Aslak Juell Kristensen. Foto: Eirik Evjen.
 

Profil

Stormen kunst skal være en profesjonell arena for visning og formidling av visuell kunst av høy kvalitet.
 

Visuell kunst hva innebærer det?

Det visuelle kunstfeltet omfatter maleri, fotografi, kunsthåndverk, tegning, grafikk, skulptur, video/film/dokumentar, installasjoner, stedsspesifikke- og relasjonelle uttrykk, lydkunst, performansen, nettkunst, Street art, graffiti, tegneserier, artists books, bruk av uterom og offentlig rom m.m.

Kunsten kan være gjenstandsbasert, men like gjerne ta form av handlinger, hendelser og situasjoner. Kunstfeltet karakteriseres også av den sentrale rollen diskusjon og kunnskapsproduksjon spiller, både som egen kunstpraksis, men også i form av seminarer og publikasjoner.

I Stormen kunst ønsker vi å gi rom for mange ulike typer visuell kunst.

Stormen

Åpningstider Biblioteket

Man-Tor: 08:00-21:00 (Barnebiblioteket kl. 20:00)

Fre:         08:00-18:00
Lør:         10:00-16:00
Søn:        12:00-16:00
 

Skrankene er ubemannet i følgende tidsrom:

 

Man-Fre: 08:00-09:00
Ons:        13:45-15:45

 

Besøksadr: Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø
 

Kontakt Stormen bibliotek:
Telefon: 75 55 61 00
bibliotek@stormen.no

Åpningstider Konserthuset

Konserthuset åpner 1 time før arrangementer.

 

Generell åpningstid:
Man-Fre: 09:00-16:00
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: stengt

Besøksadr: Stormen Konserthus, Storgata 1B, 8006 Bodø

Fakturamottak:
Vi ønsker å motta faktura som EHF. Vi benytter Visma, og har følgende elektronisk adresse:
9908:987181338

Faktura på papir skal sendes til:
Stormen Konserthus Bodø KF
Regnskapsenheten
Postboks 294
8001 Bodø

Org.nr: 987181338

 

Informasjon og billettluke:
Telefon: 75 54 90 10
billettsalg@stormen.no

Hovedsamarbeidspartner Konserthuset