Stormen

Lansering Lågå munji!/Les for meg!

  • Dato

    27.oktober
  • Klokkeslett

    10:00
  • Spillested

    Boksamlinga, 2. etg.

Sámedigge vuoset prosevtav Lågå munji Sáme girjálasjvuodabiejve Stormena girjjevuorkán gasskavahko gålgådismáno 27. biejve 2021. Sametinget presenterer prosjektet Les for meg på Samisk litteraturdag på Stormen bibliotek 27.oktober 2021.

Les for meg! / Lågå munji! / Loga munnje! / Lohkh munnjie! er et prosjekt i regi av Sametinget. Målet er at samiske barn skal få best mulig utganspunkt for språkutvikling. At forelsre, besteforeldre, og andre voksne leser høyt for barnet danner et viktig grunnlag for læring og legger til rette for leselyst og senere lese- og skriveopplæring.

Dagens program:

10.00 - 10.10 Buorisboahtem/Velkommen

10.10 - 10.30 Vuosedit prosjevtav Lågå munji!/Presentasjon av prosjektet Les for meg!
Päivi Alanen - Sametingets bibliotek /Sámedikki girjjevuorkká

10.30 - 10.50 Unnes mánáj gielav åvdedit ja sidjij låhkåt/Språkutvikling og lesing for små barn
Birgit Andersen - Jentoftsletta barnehage

10.50 – 11.00 Båttåsj/Pause

11.00 -11.20 Låhkåmmiella sámegiellaj/Leselyst på samisk
Siri Nystø Ráhka & Anne Silja Turi - Sáme låhkåmguovdásj

11.20-11.40 Bokstart – giella álgo rájes/Bokstart – språk fra første stund
Vibeke Røgler & Sigrun Feiring - Foreningen !les

11.40 – 12.15 Gáhko ja bullara/Kake og bobler
Anita Nergårda kultuvralasj oasse - Kulturelt innslag ved Anita Nergård 

 

Lanseringen er del av Samisk litteraturdag. Programmet i sin helhet:

10.00-12.15 – Almodimseminárra: Lågå munji! – Lanseringsseminar: Les for meg!

12.15-13.00 – Johan I. Borgos: Samer ved Storhavet

13.00-13.30 – Morten Olsen Haugen: Mánájgirjijt oarjjelsábmáj jårggålit - Morten Olsen Haugen: Barnebokoversettelser til sørsamisk

13.30-14.00 – Runádallam Kultuvralasj oasse - Minglepause med kulturelt innslag

14.00-14.45 – Elin Anna Labba: Ságastallat girjes Herrarna satte oss hit - Elin Anna Labba: Samtale om boka Herrarna satte oss hit

15.00-15.45 – Aina Bye og Bengt Åke Jåma: Muohtavuojángiehto oarjjelsáme guovlos. - Aina Bye og Bengt Åke Jåma: Skuterhistorier fra sørsamisk område.

15.45-16.10 – Runádallam ja svarkka. - Minglepause med noe å bite i.

16.15-17.00 – Simon Issát Marainen: Áddjá och renen

21.00-22.00 – Jarŋŋa (julevsáme tjuodjamjuogos) Nissonat. - Jarŋŋa (lulesamisk band) Uteplassen Nissunat/Dama di.

 

Anbefalinger

Stormen

Gjeldende åpningstider:

Man - Tor:  08:00 - 21:00
Fre:            08:00 - 18:00
Lør:            10:00 - 16:00
Søn:           12:00 - 16.00

 

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø

Fakturaadresse:

Papirfaktura:
Bodø kommune
Regnskapsenheten, ID 2060
Postboks 294
8001 Bodø


Elektronisk faktura:
Vi benytter Visma:
EHF: 9908:972418013

Husk å merke faktura med ID 2060, og ansvarlig person.