Stormen

Landnåm i nord

  • Dato

    03.oktober
  • Klokkeslett

    19:00
  • Spillested

    Litteratursalen

Foredrag av Alf Ragnar Nielssen

Foredraget bygger på boka Landnåm fra nord  som først utkom i 2012 (nytt opplag i 2019).

Island var et av de siste områdene i verden som fikk fastboende befolkning, da særlig nordmenn og keltere bosatte seg der i vikingtida. Begrepet landnåm som betyr «å ta land», er islendingenes egen betegnelse på perioden ca. 870-930 e.Kr. Den tradisjonelle oppfatninga har vært at bosettinga av Island nesten bare skjedde fra Vestlandet i Norge. Det har vært helt oversett at en vesentlig del av de som reiste over kom fra det nordlige Norge, kanskje så mye som en tredjedel av totalen.

Den viktigste informasjonen om nordlendingene – eller håløygene som de kalles i kildene - finner vi i den såkalte Landnåmabok som først ble nedtegnet på 1100-tallet. Dessuten finnes en god del stoff i de islandske ættesagaene fra middelalderen. I disse kildene finnes informasjonen om navnene på de som reiste over, hvor i Nord-Norge de kom fra og hvor på Island de slo seg ned. Og - hvorfor forlot de egentlig Nord-Norge, og hva var det de søkte på Island?

Noen av utvandrerne hadde også samisk bakgrunn, ifølge de samme kildene.

Forfatteren har i mange år reist i fotsporene til nordlendingene som dro til Island, og foredraget er rikt illustrert med lysbilder.

Alf Ragnar Nielssen er historiker, født i Lofoten. Han var tilsatt som professor ved Nord universitet 2007-17, var en av forfatterne av verket Norges Fiskeri- og kysthistorie (2014) og hovedredaktør for  Nordlands historie (2015). Han har samarbeidet mye med historikere fra Island, Færøyene, Grønland og Canad. Han har også skrevet to bind av Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie (1990-94). 

Møtet er gratis og alle interesserte  er velkommen!

Arrangør: Slekt og Data Salten

Anbefalinger

Stormen

Bibliotekets åpningstider:

Man-Tor: 08:00-21:00 (Barnebiblioteket kl. 20:00)

Fre:         08:00-18:00
Lør:         10:00-16:00
Søn:        12:00-16:00
 

Skrankene er ubemannet i følgende tidsrom:

 

Man-Fre: 08:00-09:00
Ons:        13:45-15:45

 

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00
bibliotek@stormen.no

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø

Fakturaadresse:

Papirfaktura:
Bodø kommune
Regnskapsenheten, ID 2060
Postboks 294
8001 Bodø


Elektronisk faktura:
Vi benytter Visma:
EHF: 9908:972418013

Husk å merke faktura med ID 2060, og ansvarlig person.