Stormen

Kay Arne Kirkebø Biennale-utstilling 2020

  • Dato

    03.september
  • Klokkeslett

    00:00
  • Spillested

    Stormen bibliotek

BODØ BIENNALE - UTSTILLING 2020

 

Kay Arne Kirkebø

Den Siste Endring

 

03.09 – 25.10.2020

Stormen bibliotek

 

Video-animasjonen Den Siste Endring er et stedsrelatert verk og projiseres i bibliotekets 2. etasje. I tillegg er 10 tegninger (bearbeidelser fra animasjonen) utstilt i bibliotekets ulike etasjer og rom (se vedlagt kart). 

 

Inspirasjon for Den Siste Endring er hentet fra Bodøs bebyggelse, med elementer fra plantegninger og konstruksjoner. Kirkebø har tatt linjer fra tredimensjonale elementer i arkitekturen, byrommet og interiøret. Gjennom tegningen utforsker han bevegelighet på et to-dimensjonalt plan. Slik kan verket også fremstå som et kart, et bylandskap sett ovenfra.  

Video-animasjonen består av 5000 tegninger, tegnet for hånd. Som kunstner er Kirkebø opptatt av langsomme og repetitive prosesser. Hver tegning er utført med presisjon og strenge, repeterende linjeføringer. Animasjonen beveger seg mellom det flate og det romslige, fra et todimensjonalt til et tredimensjonalt perspektiv. Der svart-hvitt koloritten forsterker kontrastene og dybdefølelsen i tegningene. 

 

I tegneprosessen forholder Kirkebø seg til systemer og regelsett som bestemmer hvordan linjene skal bevege seg; herved skaper han et rammeverk han må holde seg innenfor. Selv om prosessen fremstår som kontrollert og koreografert, ligger det intuitive i grunn. Det er den intuitive prosessen som skaper handlingsforløpet i animasjonen, hvor hver tegning potensielt kan styre animasjonen i en ny retning. Utfallet er uvisst da ingenting er gitt.

 

Fra et tomt ark, og ett gitt punkt, utvikler streken seg i retninger som går framover og bakover. Den ene streken påvirker den andre. De danner kontinuerlig strukturer og geometriske former som går over i hverandre i et rom med uendelige muligheter. Den ene formen blir til, mens den andre forsvinner.  

 

Tematisk funderer verket over hvordan bysamfunn er og fungerer. Hvordan opplever man byrom og en by i utvikling, der stadig nye rom oppstår i det andre forsvinner? Verkets plassering i biblioteket, byens «nye» storstue, får oss også til å reflektere over hvordan biblioteket har blitt et yrende sted for byens bevegelser og sammenkomster. Biblioteket fungerer ikke bare som et slags arkiv av historie, men er samtidig et dynamisk, interaktivt sted for læring, utvikling og mellom-menneskelige relasjoner. Det er de menneskelige handlinger og interaksjoner som finner sted mellom dets vegger som fyller det med innhold og mening. 

 

Selv om menneskeskikkelsen er fraværende i Kirkebøs video-animasjon, er betrakteren invitert til å speile seg selv i den. Å iakta det stadig skiftende hendelsesforløpet og reflektere over utviklingen som foregår. Hvordan forholder vi oss til sted og utvikling? Hva er vår rolle i en by i endring?

I Kirkebøs tegninger anvendes linjene til å dele, skille, og sammenkoble. Det ligger en usikkerhet i hva som vil skje og oppstå i det neste steget. Ligger det en tillit i hvert steg? Går hvert steg og hver strek i riktig retning?  Er all utvikling positiv?

Den Siste Endring åpner også opp for refleksjoner omkring tid og tidsforløp.  Med en fremstilling av circa 15 tegninger per sekund, iaktar betrakteren 1000 tegninger per minutt. Utfordrer verket sekundets og tidens potensial? Hvor mye utvikling og endring kan foregå i løpet av ett sekund? Hvordan utnytter man tiden? 

 

Selv om verket metter sekundet med titalls tegninger, peker tittelen samtidig på en statisk og stabil tilstand – “den siste’’.  Hva blir den siste endring og når tar utviklingen slutt? 

 

KAY ARNE KIRKEBØ (f. 1979, Førde) er kjent for sine detaljrike tegninger av intrikat arkitektur og tilsynelatende uendelige bylandskaper. Sentralt i hans kunstnerskap står ei gransking av den tegnede linjen, enten i form av abstrakte animasjoner eller tegninger på papir. Med en presis strek tegner han utopier eller marerittaktige byvisjoner, alt etter hvem som ser. Det er lett å gå seg vill i tegningene hans, som betrakter og tilsynelatende som innbygger også. I sine egenproduserte zines og bøker får Kirkebø vist en annen side av kunstnerskapet sitt. Presisjon gir rom for en avslappet slackerstrek, og arkitekturen viker for underfundige, og tidvis truende, hverdagsscener. I senere tid har han også jobbet direkte på vegg med tegning i gallerirommet.

 

Tekst: 

Stian Hansen (kurator Stormen kunst/dájdda) & 

Elise Cosme Hoedemakers (kurator/produsent SE KUNST)

 

Utstillingen er støttet av:

Kulturfondet og Bodø kommune

 

Anbefalinger

Stormen

Bibliotekets åpningstider:

Man - Tor: 09:00 - 21:00
Fre:           09:00 - 18:00
Lør:           10:00 - 16:00
Søn:          12:00 - 16.00
 

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø

Fakturaadresse:

Papirfaktura:
Bodø kommune
Regnskapsenheten, ID 2060
Postboks 294
8001 Bodø


Elektronisk faktura:
Vi benytter Visma:
EHF: 9908:972418013

Husk å merke faktura med ID 2060, og ansvarlig person.