Stormen

Identifisering av gamle bilder

  • Dato

    07.mars
  • Klokkeslett

    19:30
  • Spillested

    Litteratursalen

Inge Strand arbeider med fotobevaring i Beiarn historielag og har god erfaring med å identifisere gamle foto. Det vil han fortelle om på dette medlemsmøtet.

Inge Strand om temaet:

Fotografi kan vere ei god kjelde for slektsgranskarar så vel som for andre som freistar å rekonstruere fortida. Foto av personar er truleg aller viktigast for slektsforskaren, men materielle forhold knytt til personen/personane som bustad, nærmiljø, klesskikk, skule og arbeid vil venteleg òg kunne kaste lys over og berike historia til personen, familien eller slekta.

Ein føresetnad er at biletet er identifisert; at vi kjenner namn på personar, at omgjevnaden er kjent og at vi kjenner nokolunde årstal då biletet vart tatt.

Mange gamle foto har usikre opplysningar. Familiealbum kan vere påført namn, ofte berre førenamn, og med ståstad mange tiår seinare kan namnet vere knytt til fleire personar. Utan kjennskap til utsjånad og andre kjenneteikn, kan det vere vanskeleg å finne rett person.

For ikkje å snakke om når bileta er heilt utan informasjon!

Velkommen

Møtet er gratis og alle interesserte er velkommen!


Torsdag 7. mars ca.  kl.19.30 – etter årsmøtet

Arr: Slekt og Data Nordland

Anbefalinger

Stormen

Åpningstider:

Man - Tors:  08:00 - 21:00 
Fredag:        08:00 - 18:00
Lørdag:        10:00 - 16:00
Søndag:       12:00 - 16.00
 

Barnebiblioteket stenger
kl. 20:00, mandag - torsdag.
 

I høytider og i sommerferien gjelder andre åpningstider.

Ubetjente åpningstider:
Mandag - fredag: 08:00 - 09:00
Onsdager: 13:45 - 15.45
 

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Påpir biblioteksbar:

Trykk her for åpningstider.

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø

Fakturaadresser:

Papirfaktura:
Bodø kommune
Regnskapsenheten, ID 2060
Postboks 319
8001 Bodø


Elektronisk faktura:
Vi benytter Visma:
EHF: 0192:972418013

Husk å merke faktura med ID 2060, og ansvarlig person.