Stormen

Anna Sigmond Gudmundsdottir Biennale-utstilling 2020

  • Dato

    03.september
  • Klokkeslett

    00:00
  • Spillested

    Stormen kunst

BODØ BIENNALE - UTSTILLING 2020

Anna Sigmond Gudmundsdottir

En gave til sønnens ene arm

03.09 – 25.10.2020

Stormen kunst/dájdda

 

To monumentale malerier har tatt over utstillingsrommet i Stormen kunst/dájdda: En gave til sønnens ene arm og Løpende hund. Maleriene er ikke oppspent, men festet direkte til veggen, nærmest integrert i rommets arkitektur.

 

Maleriene er mettet med maling i nyanser av sort, grå, hvit, blå, gul og gull. Streker som treffer, krysser og flyter; strøk som utsletter, dekker over og binder sammen. Verkene består blant annet av repeterende, regulerte strekføringer over ekspressive fargefelt. De danner et kraftfullt uttrykk, som vitner om kunstnerens nærhet i hvert strøk.

 

Gudmundsdottirs kunstnerskap tar utgangspunkt i opplevelsen av landskap, det urbane, det landlige, og kroppslige. Hvordan mennesket erfarer og opplever et konkret øyeblikk og sted, og bearbeider inntrykket i en indre prosess til den blir del av ens hukommelse og minne. Hukommelse kan defineres som «evnen til å lagre og gjenkalle informasjon, tidligere erfaringer og lærte ferdigheter. Hukommelse handler om å bevare inntrykk, erfaringer, kunnskaper og ferdigheter over kortere og lengre tid.»1

 

Verkene i utstillingen står som brobyggere mellom den materielle verden som omgir oss og det immaterielle som er inni oss (det mentale, psykologiske landskapet). Maleriene bærer med seg kunstnerens egne minner og erfaringer, samt de inntrykkene og opplevelsene hun sitter igjen med etter researchreisen til Bodø, vinteren 2019.

 

Maleriene kan fremstå som satellittbilder og topografiske kart. Selv om de ikke gjengir et konkret, geografisk sted eller landskap, visualiserer de nærmest et indre landskap, med minner, opplevelser, utviklinger og læring.

 

Gudmundsdottir betrakter det å male som en sakte handling, der kroppslig energi, gjennom penselen, kan overføres lerretet. Malingen blir nesten en forlengelse av blodårene, der man med regisserte strøk må kontrollere den flytende malingsmassen. Lag for lag bygges maleriene opp; hvert lag gir og tar, utvikler og stanser. Komposisjonene har en arkeologisk kvalitet ved seg som ansporer betrakteren til å grave seg gjennom lagene, forbi den rue, ujevne overflaten.

 

Over det hele danner titlene et nytt lag som kan åpne opp måten å se bildene på, og som også kan lede oss mot en annen fortolkning av landskapet. En gave til sønnens ene arm kan sikte til landskapet som kropp, hvor en sving i landskapet, eller en fjord, kan minne om en armkrok. En poetisk framstilling av forholdet mellom landskap, mennesket og kropp. Landskapet som har gitt sin naturlige infrastruktur for å sikre at samfunnets og mennesket kan eksistere; og menneskekroppen som er så sårbar og bryter ned når indre og ytre infrastrukturer svikter.

 

Også Løpende hund kan gi assosiasjoner til landskapet. Opplevelsen av en løpende hund, som uten mål eller retning, og som tror den går i ett med naturen, i det ene øyeblikket er stille og urørlig, men i det neste blir uforutsigbar og overveldende. Er det ikke slik landskapet opptrer?

 

I sine malerier, gir Gudmundsdottir flere parafraser til landskapet, der man navigerer i et ytre og indre landskap, gjennom rigide strukturer, kaos og bevegelser. Maleriet brukes som transformator for indre prosesser med utgangspunkt i ytre erfaringer, hvor det man ikke ser i et bilde kan bli viktigere enn det man ser.

 

 

ANNA SIGMOND GUDMUNDSDOTTIR (f.1974, Reykjavik) jobber med installasjoner, maleri, tegning og foto. Hun deltok som en av de første norske kunstnerne på Manifesta biennalen allerede i 2002 og har hatt en lang rekke utstillinger i inn og utland, bl.a. Henie Onstad kunstsenter, Astrup Fearnley Museet, Galleri Brandstrup, O.K. Centre for Contemporary Art (Linz), Living Art Museum (Reykjavik) og Sørlandets Kunstmuseum. Hun har utført en lang rekke kunst- prosjekter i offentlige rom og større oppdrag for blant annet DNBs nye hovedkontor i Bjørvika og Universitetet i Stavanger. Siden 2010 har Gudmundsdottir vært med på etableringen av Harpefoss Hotell som kunstsenter og artist-in-residency program sammen med Eivind Slettemeås. Gudmundsdottir er innkjøpt av Oslo Kunstfond, samt representert i flere offentlige og private samlinger. Hun bor og arbeider på Harpefoss.

 

Tekst:

Stian Hansen (kurator Stormen kunst/dájdda) &

Elise Cosme Hoedemakers (kurator/produsent SE KUNST)

Tilskuddsgiver: Kulturfondet, Bodø kommune

 

 1 Teigen, Karl Halvor; Svartdal, Frode: hukommelse i Store norske leksikon på snl.no.  

Anbefalinger

Stormen

Bibliotekets åpningstider:

Man - Tor: 09:00 - 21:00
Fre:           09:00 - 18:00
Lør:           10:00 - 16:00
Søn:          12:00 - 16.00
 

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø

Fakturaadresse:

Papirfaktura:
Bodø kommune
Regnskapsenheten, ID 2060
Postboks 294
8001 Bodø


Elektronisk faktura:
Vi benytter Visma:
EHF: 9908:972418013

Husk å merke faktura med ID 2060, og ansvarlig person.