Stormen

Tidligere utstillinger

Siden åpningen av Stormen bibliotek i november 2014 har vi hatt flere unike og spennende utstillinger i Stormen kunst/dájdda. Her kan du lese mer om hver enkelt av dem.

 

"To lose Latrine"

av Haus der Kunst (Oslo)

Juni - August

DEN 40. UTGAVE AV VÅRUTSTILLINGEN

Hovedutstilling
Fotogalleriet,
Oslo

08.05. - 20.06.2021

 

Satellittutstilling
NŌUA & Stormen kunst/dájdda,
Bodø

08.05. - 30.05.2021

 

MARIT ARNEKLEIV / PETTER BUHAGEN / HILDE HONERUD / JULIE HRNČÍŘOVÁ / KAJA LEIJON / MARIKEN KRAMER / GREG POPE / KAREN PETTERSEN / JENNY RYDHAGEN / ANANDA SERNÉ / YANIR SHANI / MORTEN TORGERSRUD / KJERSTI VETTERSTAD

 

Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Fotogalleriet har gleden av å invitere til den 40. utgave av Vårutstillingen, en årlig utstilling som i tradisjonens tro fokuserer på å stille ut et bredt utvalg av samtidskunst fra det fotografiske fagfeltet. I år, for første gang, har FFF og Fotogalleriet også invitert NŌUA & Stormen kunst/dájdda som medarrangør for deler av utstillingen.

Siden 1976 har Vårutstillingen vært en sentral begivenhet for norsk fotografisk kunst. I 45 år med nesten like mange utgaver har denne rekken med kunstnerjuryerte utstillinger fremmet fotografiets posisjon på den norske kunstscenen. Som en del av en lang Salongtradisjon presenterer utstillingen arbeider som er valgt gjennom en fagfellejuryering basert på åpen innsendelse. Hver utgave av Vårutstillingen gir oss innblikk i hva som opptar kunstnerne i fotokunstmiljøet, og på den måten fungerer som utstillingen som et tidsbilde.

 

Stormen kunst/dájdda viser filmen "The Lure of Gold" av Kjersti Vetterstad

 

 

///

 

 

Liv Ertzeid - The Ba Ba Bug Show

06.02-28.03.2021

 

Vi har forskjellige løsninger for kompostering der vi bor. Én sånn Fragglene-aktig haug for hageavfall, der vi graver ut jord. Og en lukket kompostdunk til matrester. Hver gang den åpnes er det en sky av fluer og en overveldende, kvalmende summing. Jeg pleier å åpne den på avstand, med en pinne, for å ikke få den følelsen av at fluene setter seg i håret, eller på klærne. En sommer kastet vi noe sjømat oppi der. I varmen. Da jeg åpnet dunken noen dager senere var den så full av larver at jeg kunne se et eple flytte seg rundt på toppen. Etter det har det ikke vært naturlig å tenke på den komposten som noe vi eier, eller at kompostering er noe vi driver med. Dunken er larvenes domene. De bor der, og vi mater dem med rester for at de skal bli fluer og fly sin vei. Det handler i bunn og grunn om rettigheter. Larvene lever i en skjult verden av et vanvittig drama som ulmer under overflaten. Man er nødt til å være ydmyk i møte med noe sånt. Insektene er eldre enn oss. Vi har et valg, enten kan vi spille på lag eller kjempe imot. Tallene viser at vi er i ferd med å fortrenge dem fra kloden (Holocen-til-Antropocen etc.). Vi har for lengst forlatt sensitiviteten overfor de materielle omgivelsene, insekter

inkludert. Men man kan likevel mistenke at de vil vinne til slutt. I det korte bildet bør man av og til tenke på at vi skal bli larvefór når vi dør.  Inntil da kan du legge noen fortellinger over tilværelsen; stankelbein og edderkopper i huset betyr lykke. Det samme gjør marihøner når de letter fra hånda di. Fluer lever kun ett døgn. Mygg går etter søtt blod. Du spiser minst tre insekter i søvne hver natt. Bananfluer er alkoholikere osv. Da har du noen verktøy du kan bruke, til å forstå tilværelsen.

Liv sier hun liker insekter, men bare ute, og sammenligner det å finne dem innendørs med å legge en sokk på et knekkebrød. «Møkk er materie på feil sted» – som Mary Douglas sa. Problemet er bare at det er vanskelig å vite hvem som egentlig er møkka her. Hvis fluer ønsker å bo i hus betyr vel det at de tiltrekkes av det samme som oss mennesker? Snur man det rundt kan det lønne seg å følge insektene om man vil finne seg en sunn tilværelse. Legge an på personer som tiltrekker seg kryp. Bygge hus barnål for barnål. Bo i et bol. Gni seg inn med pollen. Leve i flokk og ukritisk følge lyset. Som vitenskapen, maleriet og sommerfugler har lært oss, er forholdet mellom det vakre og det vemmelige relative størrelser. Én milliard mennesker i verden spiser insekter, resten brekker seg ved tanken. Hvor mange malerier du ser vil påvirke om du anser maleri som et relevant språk for å beskrive verden. Tygger du litt på det vil du kanskje finne nyanser også. Kumøkk-brun og brent umbra er ikke det samme. Det finnes 400.000 billearter i verden. 3600 bare i Norge.

Tekst av Tarald Was­­­­­svik

 

 

Foto: Dan Mariner

EXODUS

 

Natasha Berg og Tone Aaness

 

31.10 - 22.11. 2020

Foto: Natasha Berg

Foto: Natasha Berg

Foto: Natasha Berg

 

 

/////

 

Ordet EXODUS betyr massutvandring eller utvandring av en gruppe folk fra et land til et annet. EXODUS som emigrasjon beskriver det å forlate en plass, ens naturlige hjem eller land for å finne et liv eller bosted et annet sted. Exodus har også en bibelsk tilknytning til Mosebøkene og jødenes flukt fra Egypt, fra en tilværelse som slaver til frie mennesker. Ordet EXODUS har sin opprinnelse i gresk, der ex betyr skille eller avstand og hodus betyr vei eller gate. EXODUS betyr altså ”veien ut”.

Emmigrasjonen har økt de siste årene, og med det også permanente flyktningeleire og teltbyer som langvarige boløsninger med egne samfunn i samfunnet der det også utvikles en egen justis. I 2018 var cirka 70 millioner mennesker på flukt i verden. Hovedårsakene til dette er beskrvet som krig, konflikt og brudd på menneskerettigheter. De siste årene har flukt fra fattigdom blitt motivasjon for utvandring. Dette har ført til økt fokus på menneskehandel og kriminelle bakmenn som utnytter mennesker i nød og elendighet i deres søken etter et bedre liv.       

Maleriene som vises under tittelen EXODUS beskriver ulike aspekter ved emmigrasjon, masseutvandring, flerkulturell tilhørighet, poltiske flyktninger, krigsfanger, krigens brutalitet og prøver å kaste et lys over vikitgheten av en strukturell virkelighet, som beskytter enkeltindividet gjennom demokratiske og rettferdige systemer, samt overholdelse av menneskerettighetene.

Tekst: Natasha Berg og Tone Aaness

 

Invitert av kurator, Aslak Juell Kristensen

 

 

 

 

 

BODØ BIENNALE - UTSTILLING 2020

 

 

 

Anna Sigmond Gudmundsdottir

En gave til sønnens ene arm

03.09 – 25.10.2020

Stormen kunst/dájdda

Foto: Dan Mariner

To monumentale malerier har tatt over utstillingsrommet i Stormen kunst/dájdda: En gave til sønnens ene arm og Løpende hund. Maleriene er ikke oppspent, men festet direkte til veggen, nærmest integrert i rommets arkitektur.

 

Maleriene er mettet med maling i nyanser av sort, grå, hvit, blå, gul og gull. Streker som treffer, krysser og flyter; strøk som utsletter, dekker over og binder sammen. Verkene består blant annet av repeterende, regulerte strekføringer over ekspressive fargefelt. De danner et kraftfullt uttrykk, som vitner om kunstnerens nærhet i hvert strøk.

 

Gudmundsdottirs kunstnerskap tar utgangspunkt i opplevelsen av landskap, det urbane, det landlige, og kroppslige. Hvordan mennesket erfarer og opplever et konkret øyeblikk og sted, og bearbeider inntrykket i en indre prosess til den blir del av ens hukommelse og minne. Hukommelse kan defineres som «evnen til å lagre og gjenkalle informasjon, tidligere erfaringer og lærte ferdigheter. Hukommelse handler om å bevare inntrykk, erfaringer, kunnskaper og ferdigheter over kortere og lengre tid.»1

 

Verkene i utstillingen står som brobyggere mellom den materielle verden som omgir oss og det immaterielle som er inni oss (det mentale, psykologiske landskapet). Maleriene bærer med seg kunstnerens egne minner og erfaringer, samt de inntrykkene og opplevelsene hun sitter igjen med etter researchreisen til Bodø, vinteren 2019.

 

Maleriene kan fremstå som satellittbilder og topografiske kart. Selv om de ikke gjengir et konkret, geografisk sted eller landskap, visualiserer de nærmest et indre landskap, med minner, opplevelser, utviklinger og læring.

 

Gudmundsdottir betrakter det å male som en sakte handling, der kroppslig energi, gjennom penselen, kan overføres lerretet. Malingen blir nesten en forlengelse av blodårene, der man med regisserte strøk må kontrollere den flytende malingsmassen. Lag for lag bygges maleriene opp; hvert lag gir og tar, utvikler og stanser. Komposisjonene har en arkeologisk kvalitet ved seg som ansporer betrakteren til å grave seg gjennom lagene, forbi den rue, ujevne overflaten.

 

Over det hele danner titlene et nytt lag som kan åpne opp måten å se bildene på, og som også kan lede oss mot en annen fortolkning av landskapet. En gave til sønnens ene arm kan sikte til landskapet som kropp, hvor en sving i landskapet, eller en fjord, kan minne om en armkrok. En poetisk framstilling av forholdet mellom landskap, mennesket og kropp. Landskapet som har gitt sin naturlige infrastruktur for å sikre at samfunnets og mennesket kan eksistere; og menneskekroppen som er så sårbar og bryter ned når indre og ytre infrastrukturer svikter.

 

Også Løpende hund kan gi assosiasjoner til landskapet. Opplevelsen av en løpende hund, som uten mål eller retning, og som tror den går i ett med naturen, i det ene øyeblikket er stille og urørlig, men i det neste blir uforutsigbar og overveldende. Er det ikke slik landskapet opptrer?

 

I sine malerier, gir Gudmundsdottir flere parafraser til landskapet, der man navigerer i et ytre og indre landskap, gjennom rigide strukturer, kaos og bevegelser. Maleriet brukes som transformator for indre prosesser med utgangspunkt i ytre erfaringer, hvor det man ikke ser i et bilde kan bli viktigere enn det man ser.

 

 

ANNA SIGMOND GUDMUNDSDOTTIR (f.1974, Reykjavik) jobber med installasjoner, maleri, tegning og foto. Hun deltok som en av de første norske kunstnerne på Manifesta biennalen allerede i 2002 og har hatt en lang rekke utstillinger i inn og utland, bl.a. Henie Onstad kunstsenter, Astrup Fearnley Museet, Galleri Brandstrup, O.K. Centre for Contemporary Art (Linz), Living Art Museum (Reykjavik) og Sørlandets Kunstmuseum. Hun har utført en lang rekke kunst- prosjekter i offentlige rom og større oppdrag for blant annet DNBs nye hovedkontor i Bjørvika og Universitetet i Stavanger. Siden 2010 har Gudmundsdottir vært med på etableringen av Harpefoss Hotell som kunstsenter og artist-in-residency program sammen med Eivind Slettemeås. Gudmundsdottir er innkjøpt av Oslo Kunstfond, samt representert i flere offentlige og private samlinger. Hun bor og arbeider på Harpefoss.

 

Tekst:

Elise Cosme Hoedemakers (kurator/produsent SE KUNST) &

Stian Hansen (kurator Stormen kunst/dájdda) 

 

Tilskuddsgiver: Kulturfondet, Bodø kommune

 

Kay Arne Kirkebø

Den Siste Endring

 

03.09 – 25.10.2020

Stormen bibliotek

 

Foto: Dan Mariner

Video-animasjonen Den Siste Endring er et stedsrelatert verk og projiseres i bibliotekets 2. etasje. I tillegg er 10 tegninger (bearbeidelser fra animasjonen) utstilt i bibliotekets ulike etasjer og rom (se vedlagt kart). 

 

Inspirasjon for Den Siste Endring er hentet fra Bodøs bebyggelse, med elementer fra plantegninger og konstruksjoner. Kirkebø har tatt linjer fra tredimensjonale elementer i arkitekturen, byrommet og interiøret. Gjennom tegningen utforsker han bevegelighet på et to-dimensjonalt plan. Slik kan verket også fremstå som et kart, et bylandskap sett ovenfra.  

Video-animasjonen består av 5000 tegninger, tegnet for hånd. Som kunstner er Kirkebø opptatt av langsomme og repetitive prosesser. Hver tegning er utført med presisjon og strenge, repeterende linjeføringer. Animasjonen beveger seg mellom det flate og det romslige, fra et todimensjonalt til et tredimensjonalt perspektiv. Der svart-hvitt koloritten forsterker kontrastene og dybdefølelsen i tegningene. 

 

I tegneprosessen forholder Kirkebø seg til systemer og regelsett som bestemmer hvordan linjene skal bevege seg; herved skaper han et rammeverk han må holde seg innenfor. Selv om prosessen fremstår som kontrollert og koreografert, ligger det intuitive i grunn. Det er den intuitive prosessen som skaper handlingsforløpet i animasjonen, hvor hver tegning potensielt kan styre animasjonen i en ny retning. Utfallet er uvisst da ingenting er gitt.

 

Fra et tomt ark, og ett gitt punkt, utvikler streken seg i retninger som går framover og bakover. Den ene streken påvirker den andre. De danner kontinuerlig strukturer og geometriske former som går over i hverandre i et rom med uendelige muligheter. Den ene formen blir til, mens den andre forsvinner.  

 

Tematisk funderer verket over hvordan bysamfunn er og fungerer. Hvordan opplever man byrom og en by i utvikling, der stadig nye rom oppstår i det andre forsvinner? Verkets plassering i biblioteket, byens «nye» storstue, får oss også til å reflektere over hvordan biblioteket har blitt et yrende sted for byens bevegelser og sammenkomster. Biblioteket fungerer ikke bare som et slags arkiv av historie, men er samtidig et dynamisk, interaktivt sted for læring, utvikling og mellom-menneskelige relasjoner. Det er de menneskelige handlinger og interaksjoner som finner sted mellom dets vegger som fyller det med innhold og mening. 

 

Selv om menneskeskikkelsen er fraværende i Kirkebøs video-animasjon, er betrakteren invitert til å speile seg selv i den. Å iakta det stadig skiftende hendelsesforløpet og reflektere over utviklingen som foregår. Hvordan forholder vi oss til sted og utvikling? Hva er vår rolle i en by i endring?

I Kirkebøs tegninger anvendes linjene til å dele, skille, og sammenkoble. Det ligger en usikkerhet i hva som vil skje og oppstå i det neste steget. Ligger det en tillit i hvert steg? Går hvert steg og hver strek i riktig retning?  Er all utvikling positiv?

Den Siste Endring åpner også opp for refleksjoner omkring tid og tidsforløp.  Med en fremstilling av circa 15 tegninger per sekund, iaktar betrakteren 1000 tegninger per minutt. Utfordrer verket sekundets og tidens potensial? Hvor mye utvikling og endring kan foregå i løpet av ett sekund? Hvordan utnytter man tiden? 

 

Selv om verket metter sekundet med titalls tegninger, peker tittelen samtidig på en statisk og stabil tilstand – “den siste’’.  Hva blir den siste endring og når tar utviklingen slutt? 

 

KAY ARNE KIRKEBØ (f. 1979, Førde) er kjent for sine detaljrike tegninger av intrikat arkitektur og tilsynelatende uendelige bylandskaper. Sentralt i hans kunstnerskap står ei gransking av den tegnede linjen, enten i form av abstrakte animasjoner eller tegninger på papir. Med en presis strek tegner han utopier eller marerittaktige byvisjoner, alt etter hvem som ser. Det er lett å gå seg vill i tegningene hans, som betrakter og tilsynelatende som innbygger også. I sine egenproduserte zines og bøker får Kirkebø vist en annen side av kunstnerskapet sitt. Presisjon gir rom for en avslappet slackerstrek, og arkitekturen viker for underfundige, og tidvis truende, hverdagsscener. I senere tid har han også jobbet direkte på vegg med tegning i gallerirommet.

 

Tekst: 

Elise Cosme Hoedemakers (kurator/produsent SE KUNST) &

Stian Hansen (kurator Stormen kunst/dájdda)

 

 

Utstillingen er støttet av:

Kulturfondet og Bodø kommune

 

 

Silke Mathe

17.06 - 09.08.2020

 

 

 

(Foto: Dan Mariner)

 

Her og nu

Slik har du ikke sett henne før, Silke Mathe. Ikke slik. Ikke med store japanskinspirerte bygninger. Ikke med et slikt sprang i portretter og figurer. Ikke helt i denne størrelsen. Ikke i dette lyset.

Heller tenker du kanskje på Den 72. nordnorske kunstutstillingen i 2018. Mathe sitt bidrag Elly og dronningen (2016) hang i Bodø kunstforenings største rom, ut mot de store vinduspartiene og der åpningsseremonien fant sted. Et relativt stort maleri som portretterte to småpikefigurer i sommerlige kjoler foran et laftehus med altfor langt gress på taket. Det er sensommer. Men den mørke himmelen stemmer ikke opp mot det lange gresset, de frodige buskene og den irrgrønne og sjøgrønne bakken. Heller ikke jentene stemmer helt. Ansiktet til den fremre jenta blir borte i husveggen. Leggen hennes er skyggen til den andre. Hva er det vi ser? Er det en erindring? En drøm? Virkeligheten er delvis visket vekk og delvis brakt frem i lyset. Man stiller seg spørrende til verkets budskap, men verket byr på verken mer eller mindre. Man sitter igjen med spørsmål om disse jentene, deres forhold til hverandre, til huset og til naturen rundt dem.

Man skulle gjerne ha sett mer. Man skulle gjerne ha nærmet seg Mathe sin billedverden gjennom flere inntrykk, flere arbeider. Men det kom ikke flere verk. Vårt møte med Mathe sitt kunstnerskap ble med dette ene verket. En innpust. Bokstavelig talt, en inspirasjon. Elly og dronningen sto igjen som et ensomt fotspor i tiden.

Mathe flyttet til Bodø samme år som hennes arbeid var med på Nordnorsken, og i Bodø stoppet produksjonen opp. For en lengre periode malte hun ikke. Rent praktisk tar det tid å summe seg – å finne et godt sted å arbeide, å bli en del av miljøet og å komme seg inn i en arbeidsmodus. Men det tar også tid å summe seg i en ny hverdag. Når motivene hentes fra ens indre liv, må også denne siden av en selv falle til ro før man kan fortsette. Sakte tok Mathe frem arbeidet igjen. Som en fortsettelse av hennes tidligere arbeid, tok hun frem portrettet som genre.

Her starter også denne utstillingen, vårt første møte med Mathe sine arbeider siden 2018. Vi kan ta noen sideskritt inn i kunsthistorien for å forstå hennes budskap og billedverden og for å forstå utstillingen som en helhet.

Mathe sine tidlige arbeider minner noe om arbeidene til tyskfødte, amerikanske Lucian Freud (1922-2011). Maleren som i sin karriere malte blant annet realistiske portretter og figurer fra hans nærmeste krets, og som med bred pensel og til tiders pastøs malingslag bygget opp bilder av disse intime møtene med andre mennesker. Komposisjonen var gjerne tett rundt motivet, med lite pusterom på alle sidene. Vinkelen fra hvor motivet ble betraktet var gjerne noe annet enn det man forventet – sett fra oven eller under, eller rett på og da gjerne i øyehøyde med den som ble portrettert. Dette gir betrakteren følelsen av at man sto der sammen med Freud da arbeidet ble til, men også at man fortsatt står der. Som en observatør eller en betrakter, eller av og til også som en voyeur.

Freuds autobiografiske motivvalg gir et genuint innblikk i hans liv og hans opplevelse av det å leve sammen med andre. Her er ikke Mathe. Hun spenner avstanden mellom portrett og bilde uten å ta deg med inn i billedverdenen som betrakter eller voyeur. Det er dette som er interessant med hennes arbeider. For til og med et realistisk portrett er ikke ekte. Det er en representasjon av virkeligheten. Både et portrett og andre motiv slik som Elly og dronningen, er et innblikk i en oppdiktet sannhet.

Vi ser dette spennet i det lille portrettet Karl (2020) og i verket med samme person, Déjà vu (2019). Den tette komposisjonen av Déjà vu presser det duse landskapet i det fjerne mens figuren er posisjonert helt i forgrunnen av bildet. Ytterst til venstre finner vi en eksotisk blomst – en rosa amaryllis – og skjøre, svevende såpebobler. Man kan undre seg om blomsten og såpeboblene skal ha en symbolsk funksjon, og slik sett symbolisere tiden og at tiden skal hensynsløst henrulle. Men kanskje skal de først og fremst minne oss om at denne representasjonen er også bare et øyeblikksbilde av noe som nesten ikke eller aldri har vært. Slik sett er det nærliggende å sammenligne disse arbeidene fra Mathes kunstnerskap med en fortelling. Fortellingens verden er både ekte og ikke ekte. Den er både her og nu og har aldri vært.

Dette inntrykket forsterkes av verket Weaved in – Hommage to the film «Kammerflimmern» (2020). Motivet er hentet fra en film, Kammerflimmern (2004), som igjen er fra fortellingens verden. Det forsterkes ytterligere av verkene Myself (2020) og Yurei, 幽霊 Aokigahara – forest (2020), som visuelt slekter på manga, japanske tegneserier. Mangafigurene har sterke uttrykk for følelser og store øyne, men delikate ansikter og til tiders forsiktige kroppsspråk. Verken portrett eller manga i ordets betydning, disse bildene fungerer heller som en visuell bro som tar oss fra disse bildene i fortellingens verden til Mathe sin serie med japanskinspirerte bilder og motivvalg.

Det er viktig å ha dette bakteppet med seg når man tar de japanskinspirerte arbeidene i betraktning. For det er nærliggende å tenke på post-impresjonismens sterke fargeoverganger og dens reneste hvite partier, når man møter disse bildene for første gang. Man tenker gjerne på Paul Gauguin (1848-1903) sine arbeider. Og kanskje tenker man også på Henri Matisse (1869-1954) og på de norske Matisse-elevene, kunststudentene som studerte hos Matisse i Frankrike ved Académie Matisse i perioden 1908-1912. Med motiver som ikke er helt malt ut som i Kiyomizu-dera (2020) og To break the curse / the old enemy (2020). Med detaljer som forsvinner i brede penselstrøk og i rike fargespill og overganger som i see no evil, hear no evil, speak no evil (2020). Og med motiv tatt fra en annen hverdag enn ens egen som i Fuji Omuro Sengen Shrine – Fujikawaguchiko- machi 1-3 (2020). Men heller ikke her er Mathe.

På samme måte som portrettene og de andre verkene, er Mathe sine japanskinspirerte verk også fra fortellingens verden. De er både ekte og ikke ekte. De er her og nu og aldri har vært. Rent fysisk er noen av dem så store at de nesten tar hele synsfeltet og betrakteren mister seg selv i fortellingen. Andre igjen er så små at de kan tas inn i sin helhet med et sideblikk; som fotspor i hukommelsens livsfortelling, de små verkene Wedding of Nikko (2020) og On the Shinkansen Nosomi (2020) er konkrete visuelle inntrykk og bilder av en opplevelse som kanskje en gang har vært.

Vi sitter igjen med en utstilling av flere kapitler eller lag av kunstnerisk utvikling. For etter at hun flyttet til Bodø, etter perioden uten kunstnerisk produksjon, har Mathe sitt kunstnerskap plutselig tatt tydelige skritt fremover. Og det har gått fort. Utstillingen består av verk som har blitt til i løpet av det siste året alene. Man kan se bildene i kronologisk rekkefølge, men man kan også ta utstillingen inn som en helhet. Det er ett år; som et øyeblikk i et kunstnerliv.

Det er her vi finner rausheten i Mathes utstilling. Det er ikke en portrettutstilling. Det er ikke en mangainspirert utstilling. Det er heller ikke en utstilling av japanske bygninger og hendelser. Det er en utstilling av en avgrenset, intens periode i et kunstnerskap. Slik sett er det er en presentasjon av Mathe som kunstner her og nu. Arbeidene slekter på, men skiller seg fra hennes tidligere arbeider. Og man kan være sikker på at denne utviklingen er ikke ferdig. Til dette har Silke Mathe og Stormen kunst/dáidda invitert oss. Til her. Og nu.

 

Tekst:

Ellen Marie Sæthre-McGuirk

Ph.D Art historian/Prof.Dr. In Art and Design Education

 

Invitert av kurator, Aslak Juell Kristensen

 

 

 

 

 

IRL

15.02 - 29.03.2020

Oversiktsbilde

Oversiktsbilde

Oversiktsbilde

Christine Malnes "Wisdom 2.0" videoinstallasjon

Linn Rebekka Åmo "Trea" håndapplikert tekstil

Linn Rebekka Åmo "Revet" håndapplikert tekstil

Linn Rebekka Åmo "Trea" håndapplikert tekstil

Hilde Frantzen "Målinger"

 

 

I utstillingen "IRL" jobber de tre kunstnerne med ulike måter å kartlegge indre og ytre landskap. Gjennom tekstil, skulptur og video utforsker de på hver sin måte tingenes tilstedeværelse. Utstillingstittelen «IRL» hinter til opplevelsen av å stå midt i mellom to landskap; mellom noe fysisk og noe immaterielt, mellom det biologiske og ikke-biologiske, eller mellom det emosjonelle og det rasjonelle.

Linn Rebekka Åmo er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Bergen og er bosatt i Bodø. Hun har vist arbeider ved Høstutstillingen, Bodø kunstforening, RAKE visningsrom, Trøndelagsutstillingen og Nordnorsken. Hun arbeider med sosiale landskap i tekstil. Landskapene i arbeidene omfavner uformelle og formelle systemer som vi finner hos forskjellige grupper mennesker. Hun bruker abstrakte former og farger for å understreke og belyse sosiale strukturer. Hun arbeider ,ed tekstiler i forskjelige format og varianter, samler, klipper, limer og syr. Resultatet blir tekstilearbeider med maleriske kvaliteter.

Christine Malnes ( f.1978) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet fra Kunstakademiene i Trondheim og Oslo (2007-2012) De siste årene har hun vist videoarbeid ved blant annet Trøndelagsutstillingen, Galleri BOA, Bodø Kunstforening, House of Foundation, Høstustillingen og Østlandsutstillingen. Hun er interessert i hvordan moderne teknologi og forbruk former måten vi forstår oss selv og verden oss rundt på. En tilsynelatende uendelig strøm av informasjon utfordrer i dag klassiske prinsipper om struktur, sammenheng og kontekst. Kategoriene trivielt og verdifullt, viktig og uviktig, privat og offentlig er blitt diffuse. Fakta og fiksjon blandes. Hierarki blir nettverk. De store, lineære fortellingene smuldrer opp, og det blir hvert enkelt menneskes oppgave å skape sin egen historie i kakofonien av religion, filosofi, politikk, vitenskap, kvakksalveri og selvhjelpslitteratur.

Hilde Frantzen (f. 1982) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Kunst og Håndtverksskolen i Bergen. Med en Bachelor fra tekstil-avdelingen og en master fra Kunstakademiet. Frantzen har de senere årene stilt ut ved blant annet på Høstutstillingen, Vest og Øst- landsutstillingen, Babel Visningsrom for kunst i Trondheim, Soft Galleri i Oslo, Galleri Svalbard, KRAFT, Bergen og Trondheim Kunstforening.   Hilde Frantzen har over lengre tid jobbet med et typografisk prosjekt der hun fanger og måler bevegelsene i bakken ved bruk av tekstil. Hilde tar med seg tekstiler med malte rutenett og mønster ut i naturen, som hun så legger på bakken og presser ned i sprekker og groper slik at stoffet tar form av landskapet. I prosessen føyer tekstilen og mønsteret seg etter naturen og Hilde sitter igjen med en grafisk oversikt over bevegelsene i bakken.

 

Invitert av kurator, Aslak Juell Kristensen

 

 

 

 

UpNorth Retrospektiv

11.01 - 26.01.2020

 

(Foto: Dan Mariner)

 

 

UpNorth er en liten organisasjon med base i Bodø. De har sitt hovedfokus på urban kunst og har arrangert festivaler i Sulitjelma (2015), Bodø (2016) og Røst (2017).

Utstillingen gir oss et innblikk i hva som ligger til grunn for disse tre festivalene i form av fotodokumentasjon, redskaper, epost-korrespondanse m.m.

 

2015 - Sulitjelma
Kunstnere - Borondo, Sabek, Deih, M-City, StayOne, DotDotDot, Stein

2016 - Bodø
Kunstnere - Millo, David de la Mano, Animalito, Dzia, Atle Østrem, Rustam Qbic, Kim "Sinnsykshit" Larsen

2017 - Røst (I samarbeid med Urban Nation Berlin)
Kunstnere - Dzia, Isaac Cordal, Spidertag, Klone, Ino, Lora Zombie, Elle, Franco Jaz, Pastel, Nespoon

 


I 2015 dokumenterte den danske fotografen Henrik Haven og i 2017 var det amerikanske Vincent Cornelli.

Siden 2015 har UpNorth blitt fulgt av det filmteam som jobber med en dokumentar.

 

 

Invitert av kurator, Aslak Juell Kristensen

 

 

 

 

 

NorlandiArt-19

07.12 - 05.01.2020

NorlandiART-prosjektet i Bodø har vakt oppsikt både nasjonalt og
internasjonalt, etter at det ble åpnet i 2016.

Utstillingen åpnet lørdag 7 desember kl 13:00.


Kunstnere som er med i prosjektet er:

Grethe Einarsen, foto/grafikk
Karl Gustav Gjertsen, Grafikk
Gunnar Tollefsen: maleri
Thor Erdahl: maleri/grafikk
Lars Erik Karlsen: grafikk
Johanne Seines Svendsen, foto
Yngve Henriksen: maleri.
Hugo Aasjord: maleri/grafikk
Rune Johansen: Foto
Per Adde: maleri
Kaisa Zetterqvist: maleri/tegning
Kari Elisabeth Dahlmo: maleri
Linn Rebekka Åmo: tekstil/div.tekn.
Tor Arne Losnedal: maleri/grafikk
Martin Losvik: Digitale medier/grafikk
Kurt Edvin Blix Hansen: maleri/grafikk
Are Andreassen: grafikk/div.media
Ina Otzko: foto
Espen Tversland: mixed media.
Harald Bodøgaard: Skulptur

 

Invitert av kurator, Aslak Juell Kristensen

 

 

 

 

 

Nordic Music Days 

14.11 - 01.12.2019

Nordic Music Days er verdens eldste musikkfestival som fremdeles arrangeres.

Hvert år holder en av de nordiske landene i tur og orden festivalen Nordic Music Days som er en festival for samtidskomposisjon, visuell kunst og musikk. Siden det er fem nordiske land, vil Norge arrangere dette hvert 5 år, og i november 2019 er det Norge sin tur til å arrangere. De har alltid valgt Oslo, men i 2019 blir det Bodø!

Stormen kunst samarbeider med NMD og viser to installasjoner. En i Stormen kunst sitt visningsrom for kunst en i Speilrommet ved siden av.
 

NS-12

Åpning i galleriet 14. november kl 15:00

I galleriet viser vi Konrad Korabiewski og Kristjan Loðmfjorð verk NS-12 et audiovisuelt samarbeid mellom filmskaperen Kristjan Loðmfjorð and komponisten Konrad Korabiewski. Ved bruk av lyd og bilde viser NS-12 et poetisk portrett av fisketråleren Gullver fra Seyðisfjorður øst på Island.

"The sound floats like liquids and the vibration transfers it into your body, from the ground below you. There is nothing between you now. You are a part of it. It is a part of you. You share the sound, and the vibration tries to match the energy in your body. They are not similar. You get affected by the disturbance, of that something which just entered the room. Your space. Your inner space."

 

Se resten av programmet til NMD her

 

Invitert av kurator, Aslak Juell Kristensen

 

 

 

 

 

ILLUMINATION

26.09 - 03.11.2019

Høstens program innledes med vandreutstillingen Illumination.

Josef Halse

 

 

Illumination er et utvalg av ni samiske kunstnere som alle er opptatt av å utforske maleriet som medie og det visuelle språkets muligheter. Dette er ikke en utstilling som fokuserer på politiske spørsmål og identitetsproblematikk som flere større utstillinger med samisk kunst har gjort de siste årene, utstillingen fokuserer mer på form og åndelighet. Problemstillingen kan vi enkelt si er maleriet selv! Utstillingen viser tendenser fra slik maleriet har utviklet seg fra 1970-tallet til i dag med å inkludere kunstnere av ulike generasjoner og tradisjoner. Utstillingen inneholder malerier i variert størrelser og motivene er i stor grad abstrakte og mer antydende.

 

Kunstnere:

Per Enokssen

Asbjørn Forsøget

Josef Halse

May-Liss Nilsen

Elly Mathilde Novvale

Synnøve Persen

Outi Pieski

Lena Stenberg

Stein Erik Wouhti

 

Utstillingen er kuratert av Kristoffer Dolmen, direktør ved Samisk senter for samtidskunst i Karasjok. Utstillingen er kommet i stand som ledd av et samarbeid mellom to viktige samiske institusjoner – Samisk senter for samtidkunst og Samisk kunstmagasin/RiddoDuottarMuseat.

 

Invitert av kurator, Aslak Juell Kristensen

 

 

 

 

 

Audar Kantun - Ytre Indre

07.06 - 18.08.2019

Audar Kantun er født i 1985 og vokste opp i Bodø frem til han ble 20 år, da flyttet han til Oslo. Han fullførte bachelorgrad ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2011 og mastergrad ved Kunstakademiet i Oslo i 2016.


Kantun har jobbet med skulptur, fotografi og maleri, men har den senere tid fokusert mest på maleriet. Han har vært vist på flere utstillinger i inn- og utland. Blant annet på gruppeutstillingen New “Bad” Painting på V1 Gallery i København, og Galleri Golsa, Hamar kunstforening og Destiny's atelier Oslo. Høsten 2019 skal han ha en soloutstilling på 00 LA gallery i Los Angeles. Hans sterke fargebruk og enkle, diffuse og figurative komposisjoner gir sterke inntrykk.

Kantuns bilder inneholder en rekke referanser til norsk kultur og ukultur,
men også kunsthistoriske referanser. Motivene viser bunader, rus, sex, ødeleggelser, stavkirker og miljøskildringer i sterke og heftige uttrykk. I serien «Vår i Jammerdalen» har han malt inn motiver som stavkirke, prest med pisk, mann i gapestokk som blir urinert på av en annen mann, drikking og generelt ubehag. Kantun tegner et bilde av menneskeheten som dyster og demoraliserende, men samtidig ligger det noe humoristisk og hjertelig over det hele. Noe menneskelig som den vedvarende frykt for fremtiden. Det dystopiske. Frykten for det ytre i form av miljø og frykten for det indre i menneskets sinn. Kantun har den senere tiden fokusert mest på maleri og har slik jeg ser det ikke malt seg inn i et hjørne, men heller maktet å løfte maleriet som uttrykksform og tilfører kunsten noe helt nytt. I tillegg til malerier vises også noen skulpturer i keramikk, produsert i 2019.

Utstillingen var kuratert av Aslak Juell Kristensen i samarbeid med Audar Kantun.


Utstillingen ble støttet av Kulturrådet og Nordland Fylkeskommune

 

 

Invitert av kurator, Aslak Juell Kristensen

 

 

 

 

 

 

 

Lyset! Syv glimt fra Rønvik Vel

Utstilling står fra 11.04.2019  - 26.05.2019

 

Utstillingen er en jubileumsutstilling da det er 40 år siden Rønvik Vel ble etablert som arbeidssted for kunstnere. I 40 år har Bodø kommune gjennom Rønvik Vel gitt atelierplass for kunstnere i Bodø, og dette feirer vi nå med en utstilling. Ved åpningen vil det også bli lansert en utstillingskatalog. I den vil kunstnerne ved Rønvik Vel bli presentert i tekst og foto (foto av Raymond Engmark), og katalogen vil også inneholde en jubileumsartikkel, skrevet av historiker Jan Oscar Bodøgaard, med materiale om Rønvik Vel som til nå har vært lite kjent, Utstillingskatalogen lanseres på åpningsdagen torsdag 11. april kl 19.00 i Stormen bibliotek.

I dag arbeider kunstnerne med produksjon av billedvev, tekstiler, keramikk, malerier, kulltegninger, fotografier, skulpturer og annen bildende kunst.

De syv kunstnere som deltar på utstillingen er Evelyn Scobie, Ingrid Cimmerbeck, Thor Arne Losnedahl, Anne Grethe Coldevin, Lisa K. Svendsen, Hege Gundersen og Harald Lien

 

Invitert av kurator, Aslak Juell Kristensen

 

 

 

 

 

OLE BRODERSEN - Trespassing Træna 

13.02. - 24.03.2019

 

I forbindelse med Vinterfestivalen «Ta Træna Med Storm» som arrangeres på Træna mellom 14.02 – 17.02.2019 har  Stormen kunst gleden av å stille ut festivalkunstner, Ole Brodersen sine utvalgte arbeider.

Ole Brodersen var Artist in Residence på Træna 2016 og produserte en rekke fotografiske arbeider fra Træna under sitt opphold der. Ole Brodersen jobber med fotografiske prosjekter i naturen. Hans arbeider viser møtet mellom mennesket og naturen. Ole Brodersen jobber med forskjellige tekstiler og LED-lys for å understreke og tydeliggjøre landskap, stemminger og møter mellom naturens krefter som vind, lys, vann.

Utstillingen ble åpnet onsdag 13. februar 2019 kl 18:00 på Stormen kunst

Utstillingen ble kurateret av Ole Brodersen i samarbeid med Stormens kurator Aslak Juell Kristensen.

Foto: Dan Mariner

 

Invitert av kurator, Aslak Juell Kristensen

 

 

 

IRENE NORDLI - BEHOLD THE SEA

06.09. - 21.10.2018

Med ”stedsidentitet” som tematisk bakteppe har Irene Nordli (f. 1967) skapt det enhetlige verket Behold the Sea i Stormen kunst. Verket består av akvareller og keramiske skulpturer som dveler i grenselandet mellom det figurative og abstrakte. Det organiske, amorfe, og figurative vibrerer side om side og bærer antydninger til det biologiske, geologiske og undersjøiske.

Med verket Behold The Sea drar Irene Nordli referanser til sin steds-spesifikke skulptur That Was The River, This is The Sea., som er montert utenfor Bodø videregående skole. Skulpturens glitrende gul-gylne overflate er overført til gallerirommets fire veggflater. I det vi entrer galleriet, blir vi lokket inn i havets verden, det lekende og mysteriøse. Nesten som om vi befinner oss på innsiden av skulpturen That Was The River, This is The Sea. Det overdådige og forlokkende er fremdeles til stede, likeså det kuriøse og fremmede.  

Akvarellene på papir strekker seg ut mot det tredimensjonale og samspiller med keramikk-skulpturenes farge og form. Transparente fargeklanger og organiske uttrykk skaper lyrisk samspill mellom papir og skulptur. Opp fra det uformelige dukker det også opp noen få vesener og menneskelignende figurer som bryter mot det formløse.

Nordlis verk tematiserer havet, Bodøs nærhet til havet, og menneskets forhold til havet. Havet som ressurs og nabo -det komplekse marine økosystemet som danner grunnlaget for vår eksistens. Irene har plukket tang, alger, skjell og andre organismer fra havet, dyppet disse i en transparent epoksy-blanding, som hun har dekorert ‘vasene’ (skulpturene) med.

Stedsidentitets-tematikken blir i større grad forankret i det Irene benytter blåleire fra Bodø som glasur i keramikkskulpturene; leiren er hentet ut fra utgravningene i krysset Bankgata - Kongens gate i Bodø sentrum.

Behold the Sea tar et dypdykk i det  ̔eksistensielle’ og stiller spørsmål ved havets rolle i samfunnet og i våre daglige liv. Hvilken innvirkning har havet på oss mennesker og vår forvaltning -og forsøpling- av det? Har vi beundring og respekt for det store, dype blå? Det engelske ordet behold betegner nettopp å betrakte og iaktta noe av spesiell, bemerkelsesverdig, eller imponerende karakter.  Havet – se opp for det!

Utstillingen er kuratert og produsert i samarbeid mellom Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST), Bodø Kunstforening og Stormen bibliotek.

Prosjektleder: Elise Cosme Hoedemakers (kurator/produsent SE KUNST)

Produsent: Aslak Juell Kristensen (kurator Stormen kunst) og Cathrine Persson (daglig leder Bodø kunstforening)

Kuratorium:
Marianne Bjørnmyr (programråd SE KUNST), Elise Cosme Hoedemakers (programråd SE KUNST), Ingunn Milly Hansen (kunstnerisk råd Bodø kunstforening), Eva Skotnes Vikjord (programråd SE KUNST)

Tilskuddsgiver: Bodø kommune

Les mer om utstillingen her.

Foto: Aslak Juell Kristensen

EVELYN SCOBIE - I GÅR, I DAG, I MORGEN

21.06. - 26.08.2018

En retrospektiv utstilling med verker fra 1972 til 2018.

Med sine store, viktige billedvever, sin lange kompetanse og sine varierte teknikker er Evelyn Scobie
blitt en sentral tekstilkunstner i Norge i dag.

Evelyn Scobie har arbeidet profesjonelt som kunstner siden begynnelsen av 1970-årene, og siden hun hadde sin første separate kunstutstilling på UKS i 1978 i Oslo. De siste 40 årene har hun arbeidet og bodd i Bodø.

Hennes arbeider har et stort spenn fra tekstil og trykk til skulptur og installasjoner. Stormen kunst viser et bredt utvalg av hennes viktigste arbeider som kunstner, helt fra starten av med politisk ladet vev og tekstil - og frem til i dag.

Utstillingen ble støttet av Kulturrådet og kuratert av Aslak Juell Kristensen.


Utsnitt av teppe "Marked". Foto: Aslak Juell Kristensen


 

SE NATUREN - FØR OG NÅ!

19.04. - 20.05.2018

Utstillingen viser seks arbeider av unge, norske samtidskunstnere med tilknytning til Nordland og seks arbeider av kunstmaleren Eilert Adelsteen Normann (født 1. mai 1848 på Vågøya i Bodin).

Felles for alle arbeidene er at de viser naturen i en eller annen form. Naturen, før og nå.

Utvalget av samtidskunstnere er gjort på bakgrunn av aktualitet, teknikk og alder, samtidig som tilknytting til Nordlandsregionen og naturen står sentralt. Vi har funnet frem spennende, unge, norske samtidskunstnere som arbeider med varierende teknikker. Kunstnere har selv plukket ut et kunstverk hver til utstillingen.

Adelsten Normanns arbeider er i hovedsak naturskjønne, nasjonalromantiske malerier, men også skisser. Dette er kunstverk med stor kunsthistorisk, nasjonal og regional verdi. Bildene som er plukket ut er lånt fra Adelsteen Norman stiftelsen og har sjeldent vært vist offentlig.

Samtidskunstnerne: Aleksander Johann Andreassen, Ragna Misvær, Audar Kantun, Elin Vister, Johanne Alvestad.

Utstillingen er produsert av et utvalg i samarbeid med SKINN kompetanseprogram og Stormen bibliotek. Utvalget besto av Anja Veronica Hanssen, Hege Grøtterud, Line Nordskog, Maria Lyngstad Willassen og Aslak Juell Kristensen (kurator).

I forbindelsen med utstillingen ble det laget et formidlingsopplegg for DKS.

 

Alle foto: Aslak Juell Kristensen

LYDSKULPTURER - EIRIK BRANDAL

02.02. - 25.03.2018

Brandals skulpturer er laget etter en funksjonalistisk tankegang. Alle materialer brukt er materialer med elektroniske kvaliteter som fremmer kretsens funksjon, samtidig som de tilfører skulpturene mekanisk støtte for å kunne fungere i en plastisk sammenheng, i motsetning til den todimensjonale flaten elektroniske kretser vanligvis er forbundet med.

Alle skulpturene er i og for seg laget i et forsøk på å bevisstgjøre lytteren/publikum på den elektroniske kretsens funksjon; dette oppnås kanskje ikke direkte gjennom observasjon og opplevelse (med mindre man er elektriker), men lytteren/publikum blir likevel presentert en "naken" og transparent elektronisk krets hvor det skal være mulig å forstå at alt henger sammen, og alt har en funksjon.

Det er syv skulpturer totalt i utstillingen. Fire av disse utgjør til sammen ett verk, the es-series, mens de resterende tre er uavhengige. The es-series består av tre skulpturer som kommuniserer over Wi-Fi, mens den siste skulpturen fungerer som et ankerpunkt, både sonisk og i atferd. De tre Wi-Fi-kommuniserende skulpturene er en utvidelse av konseptet om den elektroniske krets som et økosystem, hvor ideen om modulbaserte kretser har strukket seg fra å kun omhandle den enkelte krets til å omfatte flere skulpturer.

Les mer om utstillingen her.

 

 

NORDLANDiART

02.12.2017 - 14.01.2018

NorlandiART er et unikt kunstprosjekt og kunstformidlingsprosjekt som forteller historier fra og om Nordland sett gjennom kunstnerøyne. Det startet med åpningen av et gigantisk utegalleri i sentrum av Bodø i 2016. Nå fortsetter prosjektet med at de samme kunstnerne setter hverandre i stevne ved å stille ut nye verker sammen i Stormen bibliotek.

Medvirkende samtidskunstnere:
Per Adde, Are Andreassen, Harald Bodøgaard, Kari Elisabeth Dahlmo, Grethe Irene Einarsen, Thor Erdahl, Karl Gustav Gjertsen, Kurt Edvin Blix Hansen, Yngve Henriksen, Rune Johansen, Lars Erik Karlsen, Tor Arne Losnedal, Martin Losvik, Ina Otzko, Johanne Seines Svendsen, Gunnar Tollefsen, Espen Tversland, Kajsa Zetterquist, Hugo Aasjord og Linn Rebekka Åmo.

I tillegg har NorlandiART fortsatt med seg verker av de avdøde kunstnerne: Thorolf Holmboe, Oscar Bodøgaard, Kaare Espolin Johnson og Eilert Adelsteen Normann.

Samarbeidspartnere:
Nordland Fylkeskommune, Bodø Kommune, Bodø Gårdeierforening, Kulturnæringsstiftelsene Sparebank1 Nord-Norge, Beiarn Kommune, Gildeskål Kommune, JB Reklame, Galleri Espolin, Adelsteen Normann Stiftelsen, Bur Holding, Lovundfjellet Holding.

Det ble også satt i stand et gratis grafikkverksted for barn og familier i tilknytning til utstillingen.

 

SKULPTURLANDSKAP NORDLAND - 25 ÅR

05.10. - 25.10.2017

Utstillingen viser skulptur, fotografi, tekst, bøker, film og arkivmateriale om Skulpturlandskap Nordland. Publikum inviteres bl.a. til å skive et postkort med motiv fra prosjektet, kortet postes i Stormen, porto dekkes til alle verdensdeler - Skulpturlandskap Nordland er en internasjonal kunstsamling realisert i perioden 1992-98 og i 2009 - 2015. Kunstverkene er plassert i landskapet i 34 kommuner i Nordland (to i Bodø kommune), i tillegg til en skulptur i Troms. Bak kunstverkene står det like mange kunstnere fra 19 forskjellige land.

Kurator for utstillingen: Kristoffer Dolmen.

Dan Graham - Uten tittel - Vågen kommune

GRUPPE 11 - Du bestemmer

30.08. - 22.09.2017

Gruppe 11s utstilling ved Stormen Bibliotek bygger på en ide om å kunne involvere innbyggerne i Bodø til å direkte påvirke gruppens kunstneriske aktivitet ved å invitere til en avstemning over utstillingens tema. Gruppe 11 valte ut åtte temaer som gruppen kunne enes om, og la til en mulighet for at publikum kunne skrive inn sitt eget selvvalgte tema.

Kunstnere: Hedvig Biong, Elias Björn, Eivind Egeland, Audar Kantun, Carl-Oskar Linné, Marius Moldvær og Arne Vegar Pedersen, i tillegg til gjestekunstner Pablo Castilla.

Utstillingen er støttet av Nordland Fylkeskommune og Bodø Kommune.

Les mer om utstillingen her.

 

BENEATH THE SALT

19.06. - 27.08. 2017

Utstillingen ’Beneath the Salt’ er en fotoutstilling sammensatt av arbeid fra åtte norske og internasjonale kunstnere, samt arkivbilder fra Arkiv i Nordland og Helgelandsmuseet.

Gjennom en hensiktsmessig blanding av fotografier i utstillingen, fra forskjellige tidsepoker, geografiske steder og kunstnere, jobber initiativtakere Bjørnmyr og Mariner her med å skifte betrakterens fokus tilbake til fotografiene selv og deres estetiske verdi.

Kunstnere:
Lidia Bianchi (it), Marianne Bjørnmyr (no), Dani Waagen Braatveit (no), Rachelle Bussieres (ca), Melanie King (gb), Dan Mariner (gb/no), Mats Salberg (no), Iain Sarjeant (gb)

Utstillingen er kuratert/produsert av Dan Mariner og Marianne Bjørnmyr.

Les mer om utstillingen her.

 

TRÆNA - HAWAII

06.02. - 07.03.2017

En reise på 100 år og 10 000 nautiske mil, fra Holmen til Honolulu.

I 1898 forlater Theodor Holmen hjemmet i Træna kommune for å begynne en reise som tar ham til Honolulu, Hawaii. Tre år etter Theodors avreise blir lillesøsteren Alma født. Alma vokser opp i Træna kommune og bor der til sin død i 1997. Dermed møtes aldri de to søsknene, men i 1925 får Alma et kamera i posten. Avsender: Theodor Holmen, Honolulu, Hawaii.

Alma lærer å ta bilder, fremkalle og lage kopier. Hun dokumenterer livet på øygruppen, tar portrettbilder av trænværingene og sender bilder til broren i Hawaii, 10 000 nautiske mil unna. Deres brev- og bildeutveksling blir en personlig dokumentasjon av et helt 1900-tall, avbildet av to øyer i ulike deler av verden.

Med prosjektet Træna – Hawaii ønsker vi å ivareta og formidle denne skildringen av et århundre med søsknene Alma og Theodor. Vi gjør også en ny, oppdatert fotografering av alle trænværingene i dag, i Alma Sandøys ånd. Fotograf Maja Atterstig (1984) har dokumentert ca 250 av havfolket.

Samarbeidspartnere i prosjektet:
Maja Atterstig, Træna kommune, Arkiv i Nordland/Nordland Fylkeskommune, Smeltedigelen, Trænafestivalen, Fritt Ord og Norsk Kulturråd.

Les mer om utstillingen her.

 

SMAK AV BOK

21.11. - 16.12.2016

Smak av bok er en gruppeutstilling hvor 10 billedkunstnere har utforsket boken i skjæringsfeltet mellom massekommunikasjon og hellig objekt, boken som sensorisk og metaforisk objekt.

Medvirkende kunstnere:
Dino Dikic, Kurt Johannessen, Sarah Jost, Imi Maufe, Rita Marhaug, Håkon Holm Olsen, Julie Lillelien Porter, Randi Annie Strand, Elisabet Alsos Strand og Anja Ulset.

Les mer om utstillingen her.

 

MITT LANDSKAP

02.09. - 13.11.2016

Intensjonen for utstillingskonseptet Mitt Landskap er å speile noen av endringene i kunstsynet i tidsspennet 1976-2016, kulturelt forankret i Nord-Norge og relatert til europeisk og nasjonal kunst.

Utgangspunktet er dialog mellom kunstnerskapet til den relativt ukjente nordnorske sen-modernisten Gunnar Tollefsen (f. 1933, Vesterålen) og en yngre generasjon samtidskunstnere som jobber uttrykks- og sjangermessig overskridende. Tollefsen er kjernekunstneren i prosjektet. I 1959-63 var han elev på kunstakademiet i Oslo under professor Åge Storstein. Følgende kunstnere av den yngre generasjon skal delta: Siri Austeen (f. 1961), Hans Christian Gilje (f.1969), Johanne Hestvold (f. 1988), Linn Halvorsrød (f.1980), Olav Christopher Jenssen (f. 1954), Edvine Larssen (f.1977), og Vemund Thoe (f.1980).

Mitt Landskap vil vise til et felles tematisk referansepunkt i kunstnerskapene, og sammenstillingene vil gi nye perspektiver til de ulike kunstnerskapene. Samtidig reflekteres det over kontraster og likheter mellom noen av de skiftningene vi har sett innen kunsten, i den gjeldende perioden. Gunnar Tollefsens kunstnerskap er med på å rette fokus på at det har skjedd andre ting i den nordnorske kunsthistorien knyttet til den europeiske kunstscenen enn en romantiserende tilnærming til naturen. Temaet re-aktiviseres i prosjektet ved ulike tilnærminger til og bearbeiding av natur og landskap, hos den yngre generasjonen av kunstnere. Idealet om den autonome kunsten innen den tradisjonen som Tollefsen tilhører, utfordres gjennom dagens sjangeroverskridende praksiser hvor blant annet stedspesifikke praksiser og lydkunst er med å belyse forskyvninger som har foregått. Samtidig vil det formale aspektet, som er sentralt hos både Tollefsen og de andre inviterte kunstnerne være i fokus. Målet er at utstillingen skal munne ut i mindre variasjoner, der visningsstedene vil bli utfordret med produksjoner av stedspesifikk og eksperimentell kunst.

Til utstillingen er det laget et formidlingsopplegg for flere målgrupper ved kunstpedagog Kristin Risan. Formidling gjennomføres gjennom DKS Nordland og DKS Bodø. 

Produsent for utstillingen: Se Kunst i Nord-Norge
Kuratorteam: Torill Haaland, Nordnorsk Kunstnersenter og Eva Skotnes Vikjord, Se Kunst i Nord-Norge.

Les mer om utstillingen her.

 

DYSTHE DESIGN: VÆR SÅ GOD SITT!

04.02. - 06.04. 2016

I vandreutstillingen «Dysthe design. Vær så god, sitt!» presenteres det et utvalg av designeren Svein Ivar Dysthes viktigste møbler samt hans revolusjonære topunkts skibinding.

I utstillingen inviteres publikum til å prøvesitte folkelige Laminette, eksklusive 1001, kulerunde Planet og ikoniske Popcorn.

Utstilling ble produsert av: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Kurator: Dr. Widar Halén.

Les mer om utstillingen her.

Til utstillingen ble det laget en workshop rettet mot elever fra 7. klasse i grunnskolen til elever i videregående skole. Workshopens mål var å legge seg så tett opp mot hvordan reelle innovatører og designere jobber. Slik får elevene øve seg på kritisk tekning omkring design, teamarbeid, kreativ tenkning og hvordan man presenterer en god idé. Formidler var Linn Rebekka Åmo. Les mer om workshoppen her.

 

OSCAR BODØGAARD - SOMMERUTSTILLING

22.06. - 31.08.2015

Sommeren 2015 var vi så heldige å få stille ut utvalgte malerier av Bodøs store kunstner Oscar Bodøgaard.

Fra hans debututstilling i Bodø i 1943 hadde Bodøgaard en rekke separatutstillinger og deltok på gruppe og kollektivutstillinger i inn og utland. Han deltok på Statens Kunstutstilling flere ganger og hans arbeider er innkjøpt av private og offentlige samlinger i inn og utland, blant dem Museet for Samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Nordnorsk Kunstmuseum.

Oscar Bodøgaard utførte mange store offentlige utsmykkinger, han mottok lokale, regionale og nasjonale priser og stipender, blant annet Bodø kommunes og Nordland fylkes kulturpriser.

Han gjennomførte også arbeids- og studiereiser til en rekke land i Europa, Asia, Afrika og Amerika. Oscar Bodøgaard ledet en hel rekke av sakrale og profane restaureringsoppdrag i samarbeid med Riksantikvaren i Oslo og stiftsdireksjonen i Troms og Nordland.

Oscar Bodøgaard var medlem av Norsk Kulturråds komité for innkjøp av samtidskunst. Han var medlem og hadde en rekke kunstfaglige verv i Norske Billedkunstnere, Nord-Norske Billedkunstnere, Landsforeningen Norske Malere og Bodø kunstforening, hvor han i 1975 ble utnevnt som æresmedlem. Sammen med sin sønn, billedkunstneren Harald Bodøgaard og deres øvrige familier, grunnla han og bygget opp BODØGAARD – kunst & kultur, som i dag fremstår som Nord-Norges største private samling av kunst og kulturhistorie.

Sommerutstillingen ble satt sammen av sønnen Harald Bodøgaard og besto av arbeider som tilhører Bodøgaardsamlingene på BODØGAARD – kunst & kultur.

 

RÅ KUNST

16.04. - 24.05.2015

Et utvalg av seksten kjente og ukjente rå kunstnere ble plukket ut til denne utstillingen. Blant de som ble plukket ut for a vise sine arbeider er Herleik Kristiansen, Geir Wallem, Ann-Mari Erichsen, Frode Felipe Schjelderup, Karly Mikalsens og objekter fra Kristians Hus i Kåfjord.

Rå kunst er verk av kunstnere som lever og virker avsondret fra den tradisjonelle kunstverdenen gjennom psykiske utfordringer eller sosiale omstendigheter. Utstillingen setter søkelys på denne internasjonale kunstsjangeren og viser at Rå kunst også finnes i Norge.

Utstillingen ble kuratert av Roanne O`Donell, Galleri NordNorge, Svein Ingvoll Pedersen, Nordnorsk kunstnersenter, Imi Maufe, Galleri VOX, Eva Skotnes Vikjord, Se Kunst i Nord-Norge og Simone Romy Rossner, Trastad Samlinger, Sør-Troms Museum.

Les mer om utstillingen her.

 

VENDINGER - Snorre Ytterstad og Trygve Luktvasslimo

12.01. - 28.02.2015

Vendinger var den aller første utstillingen i det nyetablerte rommet for kunst i Stormen Bibliotek. Utstillingen besto av nyproduserte verk av kunstnerne Snorre Ytterstad og Trygve Luktvasslimo som tar for seg menneskets grunnleggende behov for å snu opp ned på etablerte sannheter.

Kunstprosjektet ble initiert av Bodø Kommune.
Produsert av Se Kunst i Nord-Norge ved Kjersti Solbakken .
Kuratert av Eva Skotnes Vikjord, Linn Rebekka Åmo og Kjersti Solbakken.

Til utstillilngen ble det laget et formidlingsopplegg rettet mot barnehage og skole. Kunst Laboratoriet var et sted hvor man skulle jobbe, tenke og prøve på ting som kunstnere gjør. Man skulle stille spørsmålstegn ved nesten alt, og alt skulle utprøves, i de utstillende kunstneres ånd. Det var kunstneren Ane Øverås som hadde ansvar for formidlingsopplegget.

Les mer om utstillingen her.

 

Stormen

Gjeldende åpningstider:

Man - Tor:  08:00 - 21:00
Fre:            08:00 - 18:00
Lør:            10:00 - 16:00
Søn:           12:00 - 16.00

 

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø

Fakturaadresse:

Papirfaktura:
Bodø kommune
Regnskapsenheten, ID 2060
Postboks 294
8001 Bodø


Elektronisk faktura:
Vi benytter Visma:
EHF: 9908:972418013

Husk å merke faktura med ID 2060, og ansvarlig person.