Stormen

Lånekort og utlånsreglement

Hvem kan få lånekort?
Det er gratis å bli låner og alle kan få lånekort. Du må vise gyldig legitimasjon når kortet utstedes. Skal du ha nasjonalt lånekort må personnummer, D- eller DUF-nummer oppgis.

For barn under 15 år trenger vi foreldrenes eller foresattes samtykke.

Kort som utstedes til institusjoner må ha en personlig ansvarshavende. Det må i tillegg gå klart fram hvilken avdeling kortet er utstedt til.

Lånekort fås ved å henvende seg i skranken på biblioteket. Man kan på forhånd registrere seg på internett http://www.bodo.folkebibl.no/cgi-bin/websok?mode=visnylaanerskjema

 

Lånetider, reserveringer og fornyinger
De fleste medier som bøker, lydbøker og tidsskrifter har 4 ukers lånetid. Populære utgivelser kan ha kortere lånetid. Filmer har 14 dagers lånetid.

Du kan reservere og fornye materiell via vår hjemmeside, eller appen Bibliofil for nettbrett og mobil. Til det trenger du lånernummer og pinkode. Lånenummeret står på baksiden av lånekortet, og pinkode får du her. Hvis andre personer står på venteliste kan ikke lånene du har fornyes.

Bøker fra andre bibliotek kan du reservere ved å bruke nettsiden bibsok.no. For slike lån gjelder eierbibliotekets regler og du må ha et Nasjonalt lånekort for å kunne bestille.

 

Ansvar, for sen levering og erstatning
Eier av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet.

Endringer i navn, adresse og kontaktinformasjon må meldes til biblioteket.

Som låner er du selv ansvarlig for å levere i rett tid. Dersom bøker eller andre medier ikke leveres tilbake etter endt lånetid, vil du kunne påføres gebyr. Varslene om forfall og gebyr kan sendes enten gjennom sms, e-post eller brev.  

Etter to varsel vil det lånte materialet regnes som tapt. Låner vil da motta regning og fratas retten til å låne inntil kravet er betalt eller materialet er tilbakelevert. Låner kan alternativt erstatte det tapte materiale ved å kjøpe inn nytt. Hvis kravet ikke innfris, vil saken gå til inkasso. Ta derfor kontakt med biblioteket så saken din kan oppklares så snart som mulig. Foreldre/foresatte er erstatningspliktige for bøker og medier utlånt på barn og unge under 18 år.
 

Gjeldende priser for gebyr

Barn regnes som voksne fra den måneden de fyller 15 år.

  Voksne Barn
1. varsel Kr. 60 Kr. 30
2. varsel Kr. 115 Kr. 55
3. varsel Krav om erstatning Krav om erstatning

 

Gjeldende priser for erstatning

Type materiale I skranke Faktura
Fagbøker voksen/barn kr. 415 kr. 530
Skjønnlitteratur voksen kr. 350 kr. 465
Skjønnlitteratur barn kr. 220 kr. 330
Tidsskrifter kr. 100 kr. 155
Tegneseriebøker kr. 200 kr. 280
DVD/Bluray/CD kr. 240 kr. 340
Lydbøker inntil 4 CD kr. 285 kr. 395
Lydbøker mer enn 4 CD kr. 500 kr. 620
Lydbøker Mp3 kr. 200 kr. 315
Mikrofilm kr. 395 kr. 505
Annet materiale Prises etter
avtale
 

 

Stormen

Bibliotekets åpningstider:

Man-Tor: 08:00-21:00 (Barnebiblioteket kl. 20:00)

Fre:         08:00-18:00
Lør:         10:00-16:00
Søn:        12:00-16:00
 

Skrankene er ubemannet i følgende tidsrom:

 

Man-Fre: 08:00-09:00
Ons:        13:45-15:45

 

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00
bibliotek@stormen.no

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø

Fakturaadresse:

Papirfaktura:
Bodø kommune
Regnskapsenheten, ID 2060
Postboks 294
8001 Bodø


Elektronisk faktura:
Vi benytter Visma:
EHF: 9908:972418013

Husk å merke faktura med ID 2060, og ansvarlig person.