Stormen

Skeive linjer i norsk historie

Forfatter: Hanne Marie Johansen
Utgitt: 2019
Forlag: Samlaget

Har bibliografi, register . - Dette er den første samla oppsummeringa av historia til skeive i Noreg. Skeiv eller LHBTI omfattar seksualitetar, kjønnsuttrykk og samliv som bryt med dei etablerte normene. Sentrale spørsmål i boka er korleis brot med normer for kjønn og seksualitet har blitt oppfatta og behandla gjennom åra, og kva årsaksforklaringar som har vore dominerande. Korleis skal vi tolke at det er få spor etter skeive i eldre kjeldemateriale? Korleis har nyare likestillingspolitikk påverka skeive sine rettar og levekår? Kvar står kampen for rettar i dag? Hanne Marie Johansen er førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking på Universitetet i Bergen og førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Omtalen er utarbeidd av Biblioteksentralen.  - Nynorsk tekst

Stormen

Åpningstider:

Man - Tors:  08:00 - 21:00 
Fredag:        08:00 - 18:00
Lørdag:        10:00 - 16:00
Søndag:       12:00 - 16.00
 

Barnebiblioteket stenger
kl. 20:00, mandag - torsdag.
 

I høytider og i sommerferien gjelder andre åpningstider.

Ubetjente åpningstider:
Mandag - fredag: 08:00 - 09:00
Onsdager: 13:45 - 15.45
 

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Påpir biblioteksbar:

Trykk her for åpningstider.

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø

Fakturaadresser:

Papirfaktura:
Bodø kommune
Regnskapsenheten, ID 2060
Postboks 319
8001 Bodø


Elektronisk faktura:
Vi benytter Visma:
EHF: 9908:972418013

Husk å merke faktura med ID 2060, og ansvarlig person.