Stormen

Samenes historie fra 1751 til 2010

Forfatter: Astri Andresen, Bjørn Evjen og Teemu Ryymin (red)
Utgitt: 2021
Forlag: Cappelen Damm akademisk

Boken undersøker den foranderlige historien til samer fra midt på 1700-tallet fram til i dag, og presenterer den til nå mest komplette oversikten over samisk historie. Et sentralt tema er relasjonen mellom samene og den nye sentralmakten som vokste fram i Norge fra 1814. Boken drar inn perspektiver og forskning innen etnografi, historie, religionsvitenskap og språkvitenskap, og diskuterer aktuelle spørsmål rundt fornorskningspolitikk, grenseforhold og samiske rettigheter. Astri Andresen er professor i historie ved Universitetet i Bergen og er særlig opptatt av minoritets- og medisinhistorie. Hun har tidligere skrevet om samisk kultur og historie i mange fagbøker og tidsskrift. Biblioteksentralens omtale.

Stormen

Åpningstider:

Man - Tors:  08:00 - 21:00 
Fredag:        08:00 - 18:00
Lørdag:        10:00 - 16:00
Søndag:       12:00 - 16.00
 

Barnebiblioteket stenger
kl. 20:00, mandag - torsdag.
 

I høytider og i sommerferien gjelder andre åpningstider.

Ubetjente åpningstider:
Mandag - fredag: 08:00 - 09:00
Onsdager: 13:45 - 15.45
 

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Påpir biblioteksbar:

Trykk her for åpningstider.

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø

Fakturaadresser:

Papirfaktura:
Bodø kommune
Regnskapsenheten, ID 2060
Postboks 319
8001 Bodø


Elektronisk faktura:
Vi benytter Visma:
EHF: 9908:972418013

Husk å merke faktura med ID 2060, og ansvarlig person.