Bibliotekets satsningsområder

Her beskrives kort bibliotekts virksomhets- og satsningsområder for perioden 2016 - 2020.

Målgrupper

Biblioteket skal favne alle aldersgrupper, etnisiteter, kjønn og inntektsgrupper. Stormen bibliotek skal være et bibliotek og en møteplass for absolutt alle.

Biblioteket jobber derfor ut fra ideen om å ha et bredest mulig tilbud til grunn, spisset innenfor noen utvalgte områder. Vi skal ha et særlig blikk for barn og unge, og videreutvikle Unge Stormen som en viktig premissgiver for bibliotekets arbeid.

Forankring

Stormen bibliotek har som hovedoppgave å låne ut bøker og andre medier gratis til de som ønsker det. I tillegg skal Stormen bibliotek være en møteplass - både for byens befolkning, men også for regionen og hele landsdelen.

Stormen biblioteks aktiviteter springer ut av følgende seks plandokumenter:

a. Bibliotekloven
b. Nasjonal bibliotekstrategi
c. Regional bibliotekstrategi
d. Samarbeidsavtalen mellom Bodø kommune og Sametinget
e. Strategisk del av Samfunnsplanen til Bodø kommune
f. Virksomhetsplanen for Oppvekst og levekår, Bodø kommune

Kjernevirksomhet

Stormen bibliotek er organisert i tre ulike fagsøyler: Samlingsutvikling, formidling og møteplass. Disse representerer vår kjernevirksomhet.

1. Samlingsutvikling - ha en samling som er blant de beste i Norge
2. Formidling - øke interessen for samlingen, samt være en god samarbeidspartner for skole og barnehage
3. Møteplass - være den foretrukne arenaen for våre besøkende og våre samarbeidspartnere

Forutenom kjernevirksomheten har vi definert følgende to satsningsområder: Mangfold og kultur.

Mangfold

1. Unge Stormen - ungdomssatsing som en integrert del av Stormen bibliotek
2. Integrering - utvikle tilbud der alle skal føle seg velkommen
3. Samisk - økt satsing på samisk språk, kultur og identitet

Kultur

1. Galleri - drive et profesjonelt visningsrom for kunst
2. Film - utvikle et eget senter for film og formidling i biblioteket
3. Scenekunst - som et viktig bidrag for å utvikle Stormen bibliotek videre

I tillegg jobber vi med å gjøre Stormen bibliotek til en attraktiv arbeidsplass og et sted man er stolt av å være en del av.

Stormen

Åpningstider Biblioteket

Man-Tor: 08:00-21:00 (Barnebiblioteket kl. 20:00)

Fre:         08:00-18:00
Lør:         10:00-16:00
Søn:        12:00-16:00
 

Skrankene er ubemannet i følgende tidsrom:

 

Man-Fre: 08:00-09:00
Ons:        13:45-15:45

 

Besøksadr: Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø
 

Kontakt Stormen bibliotek:
Telefon: 75 55 61 00
bibliotek@stormen.no

Åpningstider Konserthuset

Konserthuset åpner 1 time før arrangementer.

 

Generell åpningstid:
Man-Fre: 09:00-16:00
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: stengt

Besøksadr: Stormen Konserthus, Storgata 1B, 8006 Bodø

Fakturamottak:
Vi ønsker å motta faktura som EHF. Vi benytter Visma, og har følgende elektronisk adresse:
9908:987181338

Faktura på papir skal sendes til:
Stormen Konserthus Bodø KF
Regnskapsenheten
Postboks 294
8001 Bodø

Org.nr: 987181338

 

Informasjon og billettluke:
Telefon: 75 54 90 10
billettsalg@stormen.no

Hovedsamarbeidspartner Konserthuset