Metadon og Menneskeverd - LAR det seg kombinere?

  • Dato

    24.september
  • Klokkeslett

    19:00
  • Spillested

Dagfinn Haarr har 25 års erfaring som allmennpraktier, er kjent for sin omsorg for pasienter med alvorlige rusproblem og har hatt 170 pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Han har engasjert seg sterkt i LAR-behandlingens ideologi og innhold, som han var sterkt kritisk til i starten. Haarr har fått Allmennmedisinsk forskningspris for artikkelen "Fastlegen - doplanger eller livredder" hvor han dokumenterer effekten av substitusjonsbehandling i egen praksis, sammenlignet med LAR og ingen behandling. Han vil innlede til debatt om LAR-behandlingens rolle i omsorgen for mennesker med tung rusavhengighet. 

 

Arrangør: Medisinsk Filosofisk Forum Nord

Gratis, åpent for alle

Anbefalinger