Jeg vet hvorfor

  • Dato

    08.mai
  • Klokkeslett

    20:00
  • Spillested

    Litteratursalen

Hva er det med Maria?

Det er sommerferie. De andre soler seg og planlegger strandfest. Men ikke Maria. Livet hennes er snudd opp ned og hun sitter på busstasjonen med en sekk ved føttene. Hun har tatt et valg. Det viser seg å være et valg på liv og død. 

 

Jeg vet hvorfor beskriver hvordan søskenparet Maria og Matias i løpet av et dramatisk sommerdøgn blir tvunget til å finne sin egen løsning i en uløselig situasjon. 

Stykket tar for seg tunge tema som omsorgsforsømmelse og selvmord. Hovedfiguren er satt i en umulig situasjon med en hverdag preget av disse temaene. Hun er likevel ikke et offer. Vi tolker Maria som en sterk og handlekraftig person som tør å gjennomføre det vanskelige valget med å forlate sin familie – til tross for at hun trengs så veldig.

Vann er en gjennomgående metafor i teksten. Hvis du lytter godt etter, dukker vann opp i ulike former i Marias replikker. Maria snakker om det å flyte og om det å drukne, om å ikke kunne trekke pusten og om å sparke fra eller sitte fast. Maria og hennes bror Mathias er også begge gode svømmere, som i overført betydning kan tolkes dit hen at de er blitt gode til å håndtere en hjemmesituasjonen med deprimerte og skilte foreldre. De holder hodet over vann.

Billetter: kr 100,- / 50,- (ungdom 13-19 år med kulturkort)

Bodø Ungdomsteater (BUT) ble dannet høsten 2003 og er ei allsidig teatergruppe som har gjennomført mange produksjoner innen teater, revy og nysirkus.
Det er medlemmene i BUT som til enhver tid avgjør prioriteringer i forhold til tema, forestillinger og oppdrag via  ungdommene i styret. 

BUT er prosjektbasert og tar inn skuespillere ut i fra hvilke prosjekt det til enhver tid jobbes med. I 2015 har BUT tre teaterproduksjoner.

Forestillingen settes opp i samarbeid med Unge Stormens konsept Teateråtte

 

Anbefalinger