Eirik Brandal - Lydskulpturer

  • Dato

    03.februar
  • Klokkeslett

    11:00
  • Spillested

    Stormen kunst

Velkommen til Stormen kunst, og til en visning av Eirik Brandals spennende lydskulpturer. Utstillingen åpner lørdag 3 februar i forbindelse med Bodø Jazz Open og Jåssungedagen på biblioteket. Velkommen til et spennende univers med skulpturer som kommuniserer med hverandre over Wi-Fi. Utstillingen står til 25. mars.

Bakgrunn

Brandals skulpturer er laget etter en funksjonalistisk tankegang. Alle materialer brukt er materialer med elektroniske kvaliteter som fremmer kretsens funksjon, samtidig som de tilfører skulpturene mekanisk støtte for å kunne fungere i en plastisk sammenheng, i motsetning til den todimensjonale flaten elektroniske kretser vanligvis er forbundet med.

Alle skulpturene er i og for seg laget i et forsøk på å bevisstgjøre lytteren/publikum på den elektroniske kretsens funksjon; dette oppnås kanskje ikke direkte gjennom observasjon og opplevelse (med mindre man er elektriker), men lytteren/publikum blir likevel presentert en "naken" og transparent elektronisk krets hvor det skal være mulig å forstå at alt henger sammen, og alt har en funksjon.

I et forsøk på å avklare hver enkelt skulpturs prosess og det følgelige resultat, er skulpturene bygget som enkle økosystem hvor hver del, eller modul, som er ansvarlig for en bestemt oppgave er fysisk separert fra de andre modulene – sett bort i fra lederne, som fungerer som kommunikasjonslinjer mellom modulene. Denne separasjonen gjør det lettere å se hvordan skulpturens prosess utvikler seg gjennom ulike ledd, og hvordan hvert ledd er med på å forme resultatet, på samme måte som i et økosystem.


Skulpturene

Det er syv skulpturer totalt i utstillingen. Fire av disse utgjør til sammen ett verk, the es-series, mens de resterende tre er uavhengige. The es-series består av tre skulpturer som kommuniserer over Wi-Fi, mens den siste skulpturen fungerer som et ankerpunkt, både sonisk og i atferd. De tre Wi-Fi-kommuniserende skulpturene er en utvidelse av konseptet om den elektroniske krets som et økosystem, hvor ideen om modulbaserte kretser har strukket seg fra å kun omhandle den enkelte krets til å omfatte flere skulpturer.

Skulpturene er konfigurert i en "påvirkelsesloop", hvor måten en skulptur påvirker en annen gjenspeiles i samtlige skulpturer. Det gir evnen til å "komponere" uten menneskelig input. Den siste skulpturen i the es-series er derimot kun funksjonabel ved hjelp av menneskelig input. To avstandssensorer bestemmer når, og hvilken tonehøyde to sinustoner skal yte. Dette skal gi en harmonisk kontekst til det de tre førstnevnte skulpturene produserer.

De tre uavhengige skulpturene, hexagon #1, hexagon #2 og cubic #2, er mer statiske i sine soniske fremtoninger. De kan alle karakteriseres som "komplekse maskiner med liten effekt". Hexagon #1 og #2 er to forskjellige uttrykk av samme idé, både visuelt, auditivt og elektronisk.

Visuelt er begge naturligvis avledet fra heksagonet, men balansen i denne ellers symmetriske formen er fordelt forskjellig i hver skulptur. Elektronikken, og derav lyden, er en modifisert terningkastgenerator.

I normale omstendigheter ville man fått et tall fra én til seks hvis man trykket på en knapp, men i hexagon #1 og #2 blir "terningen" automatisk kastet, og produserer seks ulike visuelle mønstre i tilfeldig rekkefølge ved hjelp av LED-lys.

Hvert terningkast blir markert med korte støt av hvit støy gjennom et relé. Cubic #2 er tuftet på det samme spartanske soniske lydbildet, med klikkelyder og lavfrekvente digitale urskrik. Her har publikum muligheten til å skifte mellom to ulike lydmodus, skulle de klare å finne sensorene som er ansvarlige for skiftet.

Velkommen til en særegen og spennende utstilling i skjøæringspunktet mellom kunst og lyd.

Om kunstneren Eirik Brandal:

Eirik Brandal er kunstner og komponist med tilholdssted i Riga, Latvia. Han har studert musikkomposisjon og senere fordypet seg i lydsyntese, arkitektur og skulptur.

I skulpturene brukes lyd, lys og elektroniske komponenter. Sammen skaper dette vakre, aktive
skulpturer som blinker og lager lyd. Opplev skjønnheten i de elektroniske kretsene og få omvising annen hver time av våre omvisere.

Utstillingen står til 25.03.2018

Anbefalinger

Stormen

Åpningstider Biblioteket


Man-Tor: 08:00-21:00
Fre:         08:00-18:00
Lør:         10:00-16:00
Søn:        12:00-16:00

 

Barneavdelingen stenger kl. 20:00
(gjelder mandag-torsdag)

 

Skrankene er ubemannet i følgende tidsrom:

 

Man-Fre: 08:00-09:00
Ons:        13:45-15:45

 

Besøksadr: Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø

Kontakt Stormen bibliotek:
Telefon: 75 55 61 00
bibliotek@stormen.no

Åpningstider Konserthuset

Konserthuset åpner 1 time før arrangementer.

 

Generell åpningstid:
Man-Fre: 09:00-16:00
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: stengt

Besøksadr: Stormen Konserthus, Storgata 1B, 8006 Bodø

Fakturamottak:
Vi ønsker å motta faktura som EHF. Vi benytter Visma, og har følgende elektronisk adresse:
9908:987181338

Faktura på papir skal sendes til:
Stormen Konserthus Bodø KF
Regnskapsenheten
Postboks 294
8001 Bodø

Org.nr: 987181338

 

Informasjon og billettluke:
Telefon: 75 54 90 10
billettsalg@stormen.no

Hovedsamarbeidspartner Konserthuset