Terror mot kultur øker -Vi må være forberedt

(12.10.17) Terroranslag mot kulturarrangementer verden over har økt i alvorlighetsgrad og omfang. Det mener direktør Rolf-Cato Raade i Stormen Konserthus, norske kulturhus bør ta på alvor.

Raade er styreleder for Norsk Kulturhusnettverk på det tredje året og har flere utfordringer å ta fatt på. Nettverket omfatter i dag 126 kulturhus i Norge.

-Nå tror jeg ikke at norske kulturhus står i umiddelbar fare for å bli terrormål, men vi må ta innover oss den virkelighet resten av verden står overfor. Kulturarrangementer samler mye folk og er ofte det stedet flest folk møtes. Men krisesituasjoner kan være mer enn terror. Det er viktig å være forberedt, sier Raade.

Kan bli snudd
Fra og med førstkommende mandag arrangeres høstens fagkonferanse for Norsk Kulturhusnettverk i Stavanger Konserthus. Som styreleder er Raade sentral. Han spør blant annet:

-Har vi gode nok systemer for å ivareta sikkerhet og beredskap på arrangementer. Er alle på huset bevist på sin rolle. Sikkerhet er hele organisasjonens ansvar, sier Raade og fortsetter.

-Kulturhuset skal være en arena for positive opplevelser for både arrangører, utøvere og ikke minst for publikum. Den gode opplevelsen kan fort bli snudd dersom dramatiske hendelser inntreffer, sier Raade.

Sikkerhetskurs
Johan Stenshorne, seniorrådgiver i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) kommer til nettverkskonferansen og gir et «intensivkurs» i sikkerhet, basert på DSBs oppdaterte «Veileder for sikkerhet ved store arrangementer».

Rolf-Cato Raade sier det er svært viktig å ha et kulturhusnettverk i Norge.

-Stormen er ett av de største kulturhusene i Norge målt i størrelse og antall ansatte. Men vi har mange mindre kulturhus med to ansatte. Uansett er det viktig at vi har en arena å møtes på, sier han.

Viktig rolle
-Det er viktig for Bodø å ha Rolf-Cato Raade sentralt plassert i den nasjonale kulturhusnettverket, sier økonomi- og administrasjonssjef Grete Bang Ingebrigtsen i Stormen Konserthus.

-Slik får vi førstehånds informasjon om hva som skjer sentralt og kan alltid være forberedt på utviklingen. Det er stor nytteverdi for oss som kulturhus, sier Bang Ingebrigtsen.

Stormen

Åpningstider:

Konserthuset åpner 1 time før arrangementer.

Generell åpningstid:
Man-Fre: 09:00-16:00
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: stengt

Besøksadr: Stormen Konserthus, Storgata 1B, 8006 Bodø

 

Billett- og informasjonsskranke:

Telefon: 75 54 90 10
billettsalg@stormen.no

Fakturamottak:

Vi ønsker å motta faktura som EHF. Vi benytter Visma, og har følgende elektronisk adresse:
9908:987181338

Faktura på papir skal sendes til:
Stormen Konserthus Bodø KF
Regnskapsenheten
Postboks 294
8001 Bodø

Org.nr: 987181338

Hovedsamarbeidspartner Konserthuset