Stormen

Stormen - vinner av A.C. Houens fonds diplom 2019

Sammen med tre andre arkitekturprosjekter, ble Stormen en av vinnerne av A.C.Houens fonds diplom 2019. Prisen ble første gang delt ut i 1904, og sist i 2015, og er en av Norges fremste utmerkelser innen arkitektur og byggeskikk. Prisutdelingen fant sted i Nasjonalmuseet – Arkitektur torsdag 29. august kl. 18.00. Diplomet ble delt ut av Jan-Christian Kolstø, statssekretær i Kulturdepartementet, og Karin Hindsbo, direktør ved Nasjonalmuseet. Vi er stolte og glade for prisen.

DRDH ARCHITECTS
Byggherre: Bodø kommune
Foto: DavidGrandorge

Det nye kulturkvartalet i Bodø er imponerende. Det består av et konserthus og et bibliotek, utført som to separate bygninger forbilledlig integrert i den eksisterende bystrukturen. Bygningene kompletterer bygatene, med hver fasade som konkrete tilsvar på spesifikke urbane kontekstuelle situasjoner. De store volumene er brutt opp og skalert ned, og framstår samtidig enhetlig med fasader av hvite betongelementer. Anleggets monumentale karakter signaliserer sin tydelige offentlige rolle. Arkitekturen er likevel saklig og nøktern. Samtidig som anlegget inngår som en naturlig og selvfølgelig del av etterkrigsarkitekturen i Bodø, bidrar den nye arkitekturen til å forsterke kvalitetene i den gamle. Bygningene oppleves som om de tilhører byen, og at de alltid har vært der.

Gjennomføringen og detaljeringen er fremragende. Til tross for et enhetlig preg, har arkitektene lykkes i å gi konserthuset og biblioteket hver sin egenart. Biblioteket er organisert rundt en innendørs gate som forbinder byen og havnen. Det store bibliotekrommet har en fantastisk utsikt mot havnen og havet.

Konserthuset består av tre scener med tilhørende publikumsarealer – en klassisk hovedscene for akustisk musikk, en fleksibel konsertsal og en rockescene i kjelleren.

Foajearealene i de ulike etasjene gir blikk ut mot byen, i tillegg til en takterrasse med utsikt mot havet og fjellene. Begge husene er lette å orientere seg i, og bevegelsene gjennom rommene er intuitive. Materialene er robuste og vakre.

Det nye kulturkvartalet er et meget vellykket svar på en imponerende satsing fra kommunen sin side. Kulturkvartalet har bidratt til å redefinere Bodø, og har gitt byen en ny vitalitet. Anlegget blir brukt, og kan vise til rekordstore publikumstall både for hverdagsaktiviteter og til fest.

Til tross for at vinnerne av den åpne arkitektkonkurransen var nyetablerte, har samarbeid mellom arkitekt og byggherre før til et vakkert, funksjonelt og robust kulturkvartal med usedvanlige urbane kvaliteter og fremragende akustikk. Dette verket er noe av det ypperste som er produsert av offentlig arkitektur i Norge.

Anlegget sto ferdig i 2014.

Diplomet ble opprettet etter testamentet til forretningsmann og legatstifter Anton Christian Houen (1823–1894) i 1893. Prisen blir tildelt arkitekter som står bak «utkast til bygninger og ferdig oppførte bygninger eller bygningsgrupper, og annen fysisk utforming Byggeprosjektene skal være ferdigstilt før desember 2016 og være oppført i Norge.

Fagjuryen i 2019 har bestått av juryleder Alexandria Algard (sivilarkitekt MNAL), Nina Berre (sivilarkitekt MNAL, Ph.d.), Knut Longva (sivilarkitekt MNAL) og Ole Gustavsen (rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo).

Les mer om prisen og årets vinnere.

 

 

Stormen

Bibliotekets åpningstider:

Man-Tor: 08:00-21:00 (Barnebiblioteket kl. 20:00)

Fre:         08:00-18:00
Lør:         10:00-16:00
Søn:        12:00-16:00
 

Skrankene er ubemannet i følgende tidsrom:

 

Man-Fre: 08:00-09:00
Ons:        13:45-15:45

 

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00
bibliotek@stormen.no

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø

Fakturaadresse:

Papirfaktura:
Bodø kommune
Regnskapsenheten, ID 2060
Postboks 294
8001 Bodø


Elektronisk faktura:
Vi benytter Visma:
EHF: 9908:972418013

Husk å merke faktura med ID 2060, og ansvarlig person.