På jobb hver dag i 25 år

Han tar seg en pause på scenekanten, og det er vel fortjent. Terje Hammersten (50) har vært på jobb hver dag de siste 25 årene.

Først var han ansatt i Bodø Kulturhus. Deretter fulgte lysmesteren frivillig med på lasset til Stormen Konserthus. Her har iveren etter å møte på jobb også fulgt etter. Terje bare smiler og understreker:

-Jeg har trivdes på jobb og gleder meg til hver arbeidsdag.

0,1 prosent
Stormen Konserthus er arbeidsgiver for 80 ansatte med stort og smått. Statistikken for korttidsfravær vitner om at det er lite skulk. Et korttidsfravær på 0,8 prosent er det mange arbeidsgivere som ønsker seg. I avdelingen hvor Hammersten jobber som lysmester, er det 0,1 prosent korttidsfravær.

-Jeg husker det var en periode på 14 dager der jeg fikk betennelse i en albu. Men det gikk over.

Ikke influensa en gang?

-Nei jeg får ikke det, sier sceneteknikeren og banker tre ganger i bordet.

Helg og turnus
I følge statistikken har Terje en jobb som innbyr til fravær. Turnus, kveldsarbeid og jobb annen hver helg. Selv ikke det stopper hardhausen fra Bodø.

- Man blir vant til det, sier 50-åringen.

Han vil også berømme det gode arbeidsmiljøet.

- Og ikke minst gode og hyggelige kolleger fra topp til bunn i organisasjonen, sier Terje Hammersten.

Stort engasjement
- Stormen har lavt sykefravær grunnet engasjerte og dyktige medarbeidere og det er god kommunikasjon i alle ledd i organisasjonen. Det at folk jobber med noe de er engasjert i virker positivt inn på trivsel, og dermed også sykefravær. Alle ansatte har i stor grad medvirkning på eget arbeid ved at de tas med på råd eller prosjektarbeid i utviklingsarbeid, sier økonomi- og administrasjonssjef Grete Bang Ingebrigtsen i Stormen. Hun forteller videre at det legges også opp til kontinuerlig kompetanseutvikling med møter og kursing.

I tillegg til rolletydelighet med klare mål og forventninger jobbes det aktivt med sykefraværsoppfølging.

- NAV og bedriftshelsetjenesten er faste representanter i vårt AMU-utvalg. Vi er IA-bedrift og jobber aktivt med nærvær. Fysisk arbeidsmiljø (HMS) har også stor fokus og vi har forsøkt å lagt godt til rette for at arbeidstakere kan møte på jobb dersom de trenger det.

Stormen

Åpningstider:

Konserthuset åpner 1 time før arrangementer.

Generell åpningstid:
Man-Fre: 09:00-16:00
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: stengt

Besøksadr: Stormen Konserthus, Storgata 1B, 8006 Bodø

 

Billett- og informasjonsskranke:

Telefon: 75 54 90 10
billettsalg@stormen.no

Fakturamottak:

Vi ønsker å motta faktura som EHF. Vi benytter Visma, og har følgende elektronisk adresse:
9908:987181338

Faktura på papir skal sendes til:
Stormen Konserthus Bodø KF
Regnskapsenheten
Postboks 294
8001 Bodø

Org.nr: 987181338

Hovedsamarbeidspartner Konserthuset