Stormen

Fedme i Nord - Utvikling, hva påvirker vekt og behandlingsmuligheter

  • Dato

    18.april
  • Klokkeslett

    19:00
  • Spillested

Overvekt/ fedme er en nasjonal og global utfordring for enkeltindividet og samfunnet. Hva er status i Nord Norge? Hva vet forskere og fagpersoner om behandlingsmuligheter og effekter? Hva ser vi av trender innen behandling, og hva kan hjelpe?

Til å belyse temaet har vi med oss overlege Salwan Al-Ani, som jobber innen diabetes og fedme ved Nordlandssykehuset, som foredragsholder.

Velkommen! Nordlandssykehuset i Stormen

Nordlandssykehuset har kompetanse på så mange områder. Denne kompetansen bruker vi døgnet rundt for pasientene våre. Vi bruker den også på forskning, utdanning og undervisning. Men vi ønsker også å dele kunnskapen vår. Derfor skal vi bruke Stormen bibliotek som en arena for forelesninger etterfulgt av spørsmål og eventuelle diskusjoner.

Førstemann til mølla - gratis inngang

Anbefalinger

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø